Array
(
  [id] => 45
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.55
  [title] => Początek psychometrii: Koncepcja przedstawiona w traktacie łacińskim Christiana Wolff’a Psychologia empirica z 1732 roku
  [title_en] => THE BEGINNING OF PSYCHOMETRICS: THE CONCEPT OF PSYCHOMETRIC MEASUREMENT PRESENTED BY CHRISTIAN WOLFF IN HIS LATIN TREATISE PSYCHOLOGIA EMPIRICA OF 1732 YEAR
  [authors] => Adam Biela, Bogdan Pietrulewicz
  [abstract] => 

Artykuł przedstawia koncepcję psychometrii sformułowaną przez wybitnego przedstawiciela niemieckiego oświecenia - Christiana Wolffa w jego napisanym po łacinie traktaci Psychologia Empirica (1732). Autorzy koncentrują się się na rekonstrukcji głównych idei pomiaru procesów psychicznych, które zostały zaproponowane w Psychometrii jako autonomiczna metoda, która można stosować w psychologii empirycznej. Christian Wolff dokonał fundamentalnego rozróżnienia historycznego między empiryczną psychologią i psychologią racjonalną, które było prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju refleksji metodologicznej nad psychologią jako nauką autonomiczną. Podstawą rozróżnienia tych dwóch dziedzin psychologii nie jest ani przedmiot, ani sposób analizy, ale źródłach wiedzy, która jest zawarta epistemologicznie w przyrodzie. Dla psychologii empirycznej źródłem wiedzy są wyroki a posteriori, tj. na podstawie własnego doświadczenia, natomiast źródłem wiedzy dla racjonalnej psychologii są sądy a priori wyprowadzane na podstawie założeń teoretycznych.

[abstract_en] => [keywords] => Psychometria, Christian Wolff, psychologia empiryczna, psychologia racjonalna [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2016-22-pocztek-psychometrii_-koncepcja-przedstawiona-w-traktacie-aciskim-christiana-wolffa-psychologia-empirica-z-1732-roku.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 55-60 )
pocztek-psychometrii_-koncepcja-przedstawiona-w-traktacie-aciskim-christiana-wolffa-psychologia-empirica-z-1732-roku

Początek psychometrii: Koncepcja przedstawiona w traktacie łacińskim Christiana Wolff’a Psychologia empirica z 1732 roku

okladka
THE BEGINNING OF PSYCHOMETRICS: THE CONCEPT OF PSYCHOMETRIC MEASUREMENT PRESENTED BY CHRISTIAN WOLFF IN HIS LATIN TREATISE PSYCHOLOGIA EMPIRICA OF 1732 YEAR

Adam Biela, Bogdan Pietrulewicz

DOI:10.14691/CPPJ.22.1.55

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 55-60

Artykuł przedstawia koncepcję psychometrii sformułowaną przez wybitnego przedstawiciela niemieckiego oświecenia - Christiana Wolffa w jego napisanym po łacinie traktaci Psychologia Empirica (1732). Autorzy koncentrują się się na rekonstrukcji głównych idei pomiaru procesów psychicznych, które zostały zaproponowane w Psychometrii jako autonomiczna metoda, która można stosować w psychologii empirycznej. Christian Wolff dokonał fundamentalnego rozróżnienia historycznego między empiryczną psychologią i psychologią racjonalną, które było prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju refleksji metodologicznej nad psychologią jako nauką autonomiczną. Podstawą rozróżnienia tych dwóch dziedzin psychologii nie jest ani przedmiot, ani sposób analizy, ale źródłach wiedzy, która jest zawarta epistemologicznie w przyrodzie. Dla psychologii empirycznej źródłem wiedzy są wyroki a posteriori, tj. na podstawie własnego doświadczenia, natomiast źródłem wiedzy dla racjonalnej psychologii są sądy a priori wyprowadzane na podstawie założeń teoretycznych.

Psychometria, Christian Wolff, psychologia empiryczna, psychologia racjonalna