Array
(
  [id] => 106
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.177
  [title] => POCZUCIE GRANIC CIAŁA – PODMIOTOWE UWARUNKOWANIA I NASTĘPSTWA DLA RELACJI Z CIAŁEM
  [title_en] => THE SENSE OF BODY BOUNDARIES – ITS DETERMINANTS AND IMPLICATIONS FOR BODY SELF RELATION
  [authors] => Iwona Krzewska, Grażyna Dolińska-Zygmunt
  [abstract] => 

Celem badań było poznanie uwarunkowań poczucia granic ciała i jego następstw dla relacji z ciałem. Podstawą teoretyczną badań jest koncepcja barierowości Fishera i Clevelanda (1958). Badania przeprowadzono w grupie zdrowych osób dorosłych, zróżnicowanych ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. Analiza regresji i analiza ścieżek wskazały na niezależność od pola (styl funkcjonowania poznawczego) oraz na potrzebę poznawczego domknięcia w wymiarze: zdecydowanie jako predyktory poczucia granic ciała. Analiza ścieżek pokazała dodatkowo pozytywny wpływ poczucia granic ciała na relację z ciałem: ocenę własnego zdrowia, wyglądu i komfortu w dotyku. Wynik ten wskazuje na korzyści natury zdrowotnej mogące wynikać ze wzmacniania poczucia granic ciała. Badania nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania poczucia granic ciała. Wskazują jednak, że może ono być kształtowane przez zmienne o charakterze poznawczo-motywacyjnym, wykraczające poza cielesne doświadczenie.

[abstract_en] =>

The aim of this report was to recognize determinants of the sense of body boundaries and its implications for body self relation. The research was conducted in group of healthy adults, differentiating by sex, age and status of education. Theoretical basis of the project is barrier conception by Fisher and Cleveland (1958). Regression analysis and path analysis showed such predictors of the sense of body boundaries like: fi eld independence (cognitive style) and decisiveness (dimension of the need for cognitive closure). Moreover, path analysis showed positive infl uence of the sense of body boundaries on body self relation: attitude towards personal health condition, self-attractiveness and comfort in touch. This result shows that strengthening the sense of body boundaries may bring benefi ts for health. The research doesn’t bring the fi nal conclusion about conditions of the sense of body boundaries. It implicates, however, that the sense of body boundaries might be determined by cognitive and motivational factors, which go beyond body experience.

[keywords] => Key words: sense of body boundaries, body self relation [keywords_en] => Key words: sense of body boundaries, body self relation [file_path] => /files/articles/2017-23-poczucie-granic-ciaa-podmiotowe-uwarunkowania-i-nastpstwa-dla-relacji-z-ciaem.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 177-188 )
poczucie-granic-ciaa-podmiotowe-uwarunkowania-i-nastpstwa-dla-relacji-z-ciaem

POCZUCIE GRANIC CIAŁA – PODMIOTOWE UWARUNKOWANIA I NASTĘPSTWA DLA RELACJI Z CIAŁEM

okladka
THE SENSE OF BODY BOUNDARIES – ITS DETERMINANTS AND IMPLICATIONS FOR BODY SELF RELATION

Iwona Krzewska, Grażyna Dolińska-Zygmunt

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.177

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 177-188

Celem badań było poznanie uwarunkowań poczucia granic ciała i jego następstw dla relacji z ciałem. Podstawą teoretyczną badań jest koncepcja barierowości Fishera i Clevelanda (1958). Badania przeprowadzono w grupie zdrowych osób dorosłych, zróżnicowanych ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. Analiza regresji i analiza ścieżek wskazały na niezależność od pola (styl funkcjonowania poznawczego) oraz na potrzebę poznawczego domknięcia w wymiarze: zdecydowanie jako predyktory poczucia granic ciała. Analiza ścieżek pokazała dodatkowo pozytywny wpływ poczucia granic ciała na relację z ciałem: ocenę własnego zdrowia, wyglądu i komfortu w dotyku. Wynik ten wskazuje na korzyści natury zdrowotnej mogące wynikać ze wzmacniania poczucia granic ciała. Badania nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania poczucia granic ciała. Wskazują jednak, że może ono być kształtowane przez zmienne o charakterze poznawczo-motywacyjnym, wykraczające poza cielesne doświadczenie.

Key words: sense of body boundaries, body self relation