Array
(
  [id] => 103
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.147
  [title] => PODSTAWOWE SAMOWARTOŚCIOWANIE – WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI SKALI DO POMIARU CORE SELF-EVALUATIONS
  [title_en] => CORE SELF-EVALUATIONS – VALIDITY OF THE POLISH VERSION OF THE SCALE
  [authors] => Radosław Walczak, Romuald Derbis
  [abstract] => 

Praca przedstawia walidację polskiej wersji skali do pomiaru podstawowego samowartościowania (Core Self-Evaluations – CSES; Judge, Erez, Bono i Thorensen, 2003). Podstawowe samowartościowanie to poglądy danej osoby, dotyczące jej skuteczności, zdolności, wiary we własne siły i pozytywnego nastawienia do siebie i świata. Koncepcja skali jest konstruktem opartym o indywidualne zmienne dyspozycyjne, często badane w kontekście organizacyjnym. Są to: samoocena, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, zgeneralizowana samoskuteczność oraz pozytywna afektywność. Na podstawie danych z pięciu badań przeprowadzonych w latach 2014-2016, na łącznie n=3207 osób, w większości pracujących, udało się potwierdzić strukturę skali zgodną z założeniami teoretycznymi, oraz jest trafność i rzetelność. Tym samym podstawowe samowartościowanie w polskiej wersji językowej dołącza do szeregu adaptacji narzędzia, dobrze nadającego się do ekonomicznego pomiaru podstawowych dyspozycji osobowościowych determinujących zadowolenie oraz efektywność pracowników.

[abstract_en] =>

The paper shows the validity of the polish version of the scale for the measurement of Core Self-Evaluations (CSES; Judge, Erez, Bono, Thorensen, 2003). Core Self-Evaluations are the views of a given person, concerning her/his effi cacy, competence, evaluation of own strength and a positive attitude towards self and world in general. The idea for the scale is a construct relying on individual dispositional variables, which are often used in organizational research. They are: self-esteem, internal locus of control, generalized self-effi cacy and positive affectivity. On the basis of fi ve studies, conducted between 2014-2016, on a total of n=3207 people, most of them working, it was possible to confi rm the structure of the scale, consistent with theoretical assumptions, along with its good validity and reliability. Thus the core self-evaluations in the polish version join to numerous adaptations of the tool, which is an economical scale for measurement of basic personal dispositions, determining job satisfaction and effectiveness.

[keywords] => Słowa kluczowe: styl przywiązania, Attachment Story Completion Task, FASD, FAS. [keywords_en] => Key words: core self-evaluations, Polish version – Core Self-Evaluations Scale, confi rmatory factor analysis, job satisfaction [file_path] => /files/articles/2017-23-podstawowe-samowartociowanie-walidacja-polskiej-wersji-skali-do-pomiaru-core-selfevaluations.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 147-158 )
podstawowe-samowartociowanie-walidacja-polskiej-wersji-skali-do-pomiaru-core-selfevaluations

PODSTAWOWE SAMOWARTOŚCIOWANIE – WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI SKALI DO POMIARU CORE SELF-EVALUATIONS

okladka
CORE SELF-EVALUATIONS – VALIDITY OF THE POLISH VERSION OF THE SCALE

Radosław Walczak, Romuald Derbis

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.147

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 147-158

Praca przedstawia walidację polskiej wersji skali do pomiaru podstawowego samowartościowania (Core Self-Evaluations – CSES; Judge, Erez, Bono i Thorensen, 2003). Podstawowe samowartościowanie to poglądy danej osoby, dotyczące jej skuteczności, zdolności, wiary we własne siły i pozytywnego nastawienia do siebie i świata. Koncepcja skali jest konstruktem opartym o indywidualne zmienne dyspozycyjne, często badane w kontekście organizacyjnym. Są to: samoocena, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, zgeneralizowana samoskuteczność oraz pozytywna afektywność. Na podstawie danych z pięciu badań przeprowadzonych w latach 2014-2016, na łącznie n=3207 osób, w większości pracujących, udało się potwierdzić strukturę skali zgodną z założeniami teoretycznymi, oraz jest trafność i rzetelność. Tym samym podstawowe samowartościowanie w polskiej wersji językowej dołącza do szeregu adaptacji narzędzia, dobrze nadającego się do ekonomicznego pomiaru podstawowych dyspozycji osobowościowych determinujących zadowolenie oraz efektywność pracowników.

Słowa kluczowe: styl przywiązania, Attachment Story Completion Task, FASD, FAS.