Array
(
  [id] => 101
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.121
  [title] => POSTRZEGANIE POSTAW RODZICIELSKICH PRZEZ UCZNIÓW Z WYSOKIMI OSIĄGNIĘCIAMI SZKOLNYMI
  [title_en] => PERCEPTION OF PARENTAL ATTITUDES BY HIGH ACHIEVEMENT STUDENTS
  [authors] => Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
  [abstract] => 

Rodzina to podstawowe środowisko, w którym kształtuje się człowiek. Osiągnięcia są bardzo ważnym wymiarem ludzkiego życia. Stąd postawiono pytanie w jaki sposób postawy rodzicielskie będą wiązać się z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Zbadano młodzież w pierwszej klasie liceum, za kryterium osiągnięć wybrano wysoką średnią ocen. Okazuje się, że negatywne postawy jak nadmierne wymaganie oraz niekonsekwencja będą niesprzyjające dla sukcesów szkolnych. Ważna dla badanej młodzieży będzie akceptacja matki. 

[abstract_en] =>

The family is the basic environment in which human being is formed. Achievements are a very important dimension

of human life. Hence posed the question of how parental attitudes will lead to high school achievement. We examined

the youth in the fi rst year of high school, as a criterion of achievements selected high grade point average. It

turns out that negative attitudes as excessive requirement and inconsistency are unfavorable for success at school.

Important for the young people will be the acceptance of the mother.

[keywords] => Słowa kluczowe: rodzina, postawy rodzicielskie, osiągnięcia szkolne, średnia ocen [keywords_en] => Key words: family, parental attitudes, school achievement, grade point average [file_path] => /files/articles/2017-23-postrzeganie-postaw-rodzicielskich-przez-uczniw-z-wysokimi-osigniciami-szkolnymi.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 121-135 )
postrzeganie-postaw-rodzicielskich-przez-uczniw-z-wysokimi-osigniciami-szkolnymi

POSTRZEGANIE POSTAW RODZICIELSKICH PRZEZ UCZNIÓW Z WYSOKIMI OSIĄGNIĘCIAMI SZKOLNYMI

okladka
PERCEPTION OF PARENTAL ATTITUDES BY HIGH ACHIEVEMENT STUDENTS

Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.121

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 121-135

Rodzina to podstawowe środowisko, w którym kształtuje się człowiek. Osiągnięcia są bardzo ważnym wymiarem ludzkiego życia. Stąd postawiono pytanie w jaki sposób postawy rodzicielskie będą wiązać się z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Zbadano młodzież w pierwszej klasie liceum, za kryterium osiągnięć wybrano wysoką średnią ocen. Okazuje się, że negatywne postawy jak nadmierne wymaganie oraz niekonsekwencja będą niesprzyjające dla sukcesów szkolnych. Ważna dla badanej młodzieży będzie akceptacja matki. 

Słowa kluczowe: rodzina, postawy rodzicielskie, osiągnięcia szkolne, średnia ocen