Array
(
  [id] => 89
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.323
  [title] => Postrzeganie przez nauczycieli problemu przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym 
  [title_en] => TEACHERS’ PERCEPTION OF BULLYING AND ITS PREVENTION IN SCHOOL CONTEXT
  [authors] => Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Aneta Wośko, Marta Błońska
  [abstract] => 

Celem niniejszego badania było zbadanie, jak nauczyciele postrzegają przemoc rówieśniczą w gimnazjum. Grupę badawczą stanowiło 89 nauczycieli, którzy wypełnili kwestionariusz dotyczący różnych form przemocy rówieśniczej (fizycznej, werbalnej, relacyjnej, seksualnej i w Internecie), reakcji na nie oraz działań prewencyjnych. Przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe. Wszyscy nauczyciele zgłaszali przypadki przemocy rówieśniczej w ich szkołach, ale o różnej częstotliwości. Chociaż 58% respondentów wskazywało, że w ich szkołach realizowane są programy przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, tylko 8% z nich opisywało działania angażujące rodziców, psychologów lub bezpośrednie interwencje z udziałem prześladowcy i ofiary. Kara, jako główna reakcja na przemoc rówieśniczą została wskazana przez 26% respondentów. „Bycie odmiennym” to najczęstszy powód wykluczenia i przemocy rówieśniczej, wskazywany przez badanych. Większość nauczycieli deklarowała, że uczniowie nie mówią im o przemocy rówieśniczej, oraz że uczniowie nie radzą sobie z tym problemem.

[abstract_en] =>

The purpose of this study was to examine teachers’ perceptions of bullying behaviors among secondary schools’ students. Teachers (89 people) completed a questionnaire on different types and manifestations of bullying (physical, verbal, relational, sexual and cyber), children’s reactions to the acts of bullying, and their schools’ interventions aiming at prevention of bullying occurrence. Qualitative and quantitative analyses were performed. All the teachers reported the incidents of bullying in schools, however not in the same frequency. Although, 58% of respondents indicated that their schools engaged in multifaceted programs against bullying behaviors, only 8% of teachers described actions involving parents, psychologists, or direct interventions with the perpetrators and victims. Punishment as a main reaction to bullying was indicated by 26% of respondents. The teachers indicated that “being different” was the most frequent reason for peer exclusion and bullying. The majority of teachers declared that their students do not tell them about acts of bullying and that the students’ efficacy in coping with bullying behaviors is low.

[keywords] => Słowa kluczowe: przemoc rówieśnicza w szkole, postrzeganie przemocy rówieśniczej przez nauczycieli, zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole, reakcje na przemoc rówieśniczą w szkole [keywords_en] => Key words: bullying in school context, teachers’ perception of bullying, prevention of bullying in the school, reaction to bullying in the school [file_path] => /files/articles/2016-22-postrzeganie-przez-nauczycieli-problemu-przemocy-rwieniczej-i-jej-przeciwdziaania-w-rodowisku-szkolnym-.pdf [okladka] => psychologia_srodowiska_I_ekologiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 323-332 )
postrzeganie-przez-nauczycieli-problemu-przemocy-rwieniczej-i-jej-przeciwdziaania-w-rodowisku-szkolnym-

Postrzeganie przez nauczycieli problemu przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym

okladka
TEACHERS’ PERCEPTION OF BULLYING AND ITS PREVENTION IN SCHOOL CONTEXT

Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Aneta Wośko, Marta Błońska

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.323

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 323-332

Celem niniejszego badania było zbadanie, jak nauczyciele postrzegają przemoc rówieśniczą w gimnazjum. Grupę badawczą stanowiło 89 nauczycieli, którzy wypełnili kwestionariusz dotyczący różnych form przemocy rówieśniczej (fizycznej, werbalnej, relacyjnej, seksualnej i w Internecie), reakcji na nie oraz działań prewencyjnych. Przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe. Wszyscy nauczyciele zgłaszali przypadki przemocy rówieśniczej w ich szkołach, ale o różnej częstotliwości. Chociaż 58% respondentów wskazywało, że w ich szkołach realizowane są programy przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, tylko 8% z nich opisywało działania angażujące rodziców, psychologów lub bezpośrednie interwencje z udziałem prześladowcy i ofiary. Kara, jako główna reakcja na przemoc rówieśniczą została wskazana przez 26% respondentów. „Bycie odmiennym” to najczęstszy powód wykluczenia i przemocy rówieśniczej, wskazywany przez badanych. Większość nauczycieli deklarowała, że uczniowie nie mówią im o przemocy rówieśniczej, oraz że uczniowie nie radzą sobie z tym problemem.

Słowa kluczowe: przemoc rówieśnicza w szkole, postrzeganie przemocy rówieśniczej przez nauczycieli, zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole, reakcje na przemoc rówieśniczą w szkole