Array
(
  [id] => 77
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.229
  [title] => Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym
  [title_en] => COGNITIVE APPRAISAL OF DISEASE AND POSTTRAUMATIC GROWTH AMONG PEOPLE STRUGGLING WITH MULTIPLE SCLEROSIS
  [authors] => Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska
  [abstract] => 

Doświadczenie przewlekłej choroby somatycznej, oprócz wielu negatywnych konsekwencji, może być także źródłem pewnych korzyści, ujawnianych w postaci wzrostu po traumie. Celem podjętych badań było ustalenie związku między poznawczą oceną choroby, tj., subiektywnym znaczeniem, jakie jednostka nadaje chorobie a potraumatycznym wzrostem. Metoda: W badaniu wzięło udział 105 osób, z czego większość (75.2%) stanowiły kobiety. Wiek osób mieścił się w granicach 18-76 lat (M=43.01; SD=13,84). Badanie zostało przeprowadzone w oddziałach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Do oceny percepcji choroby wykorzystano Skalę Oceny Własnej Choroby a do pomiaru potraumatycznego wzrostu Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazały, że osoby zmagające się ze stwardnieniem rozsianym wykazują średnie nasilenie wzrostu po traumie. 22% spośród badanych ujawniło wysoki jego poziom. Pięć, spośród siedmiu analizowanych kategorii poznawczej oceny choroby, okazało się być istotnie powiązanych z ogólnym wynikiem potraumatycznego wzrostu. Dodatnie związki dotyczą wymiarów wartość, korzyść i wyzwanie. Ujemne powiązania odnoszą się wymiarów przeszkoda/strata i krzywda. Predykcyjną rolę dla wzrostu po traumie pełnią wymiary: wartość i krzywda. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie poznawczej oceny własnej choroby w procesie występowania pozytywnych zmian potraumatycznych.

[abstract_en] =>

Introduction: apart from a number of negative consequences, experiencing a somatic chronic disease can also be a source of some benefits, disclosed in the form of growth following trauma. The aim of this study was to determine the relationship between cognitive, subjective appraisal of chronic disease and posttraumatic growth. Method: 105 patients struggling with multiple sclerosis, aged 18-76 (M=43.01; SD=13.84) participated in this study. The majority of them were women (75.2%). The study was conducted in the Polish Multiple Sclerosis Society in the city of Łódź and Warsaw. The Disease-Related Appraisal Scale to measure subjective perception of patient disease and the Posttraumatic Growth Inventory for assessing positive effects of experienced traumatic events were used in the study. Results: the results indicated an average extent of posttraumatic growth among people struggling with multiple sclerosis. 22% of the respondents disclosed high level of positive changes following trauma. Five out of the seven categories of cognitive appraisal, turned out to be associated with growth after trauma. There was positive relation between cognitive appraisal in terms of value, profit, challenge and some negative association between obstacle/loss, harm and posttraumatic changes. The dimensions: value and harm are significant predictors of posttraumatic growth. Conclusions: The obtained results confirm the importance of cognitive appraisal of disease in occurring benefits from trauma.

[keywords] => Słowa kluczowe: potraumatyczny wzrost, poznawcza ocena choroby, stwardnienie rozsiane [keywords_en] => Key words: posttraumatic growth, cognitive appraisal of disease, multiple sclerosis [file_path] => /files/articles/2016-22-poznawcza-ocena-choroby-a-wzrost-po-traumie-u-osb-zmagajcych-si-ze-stwardnieniem-rozsianym.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 229-236 )
poznawcza-ocena-choroby-a-wzrost-po-traumie-u-osb-zmagajcych-si-ze-stwardnieniem-rozsianym

Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym

okladka
COGNITIVE APPRAISAL OF DISEASE AND POSTTRAUMATIC GROWTH AMONG PEOPLE STRUGGLING WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.229

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 229-236

Doświadczenie przewlekłej choroby somatycznej, oprócz wielu negatywnych konsekwencji, może być także źródłem pewnych korzyści, ujawnianych w postaci wzrostu po traumie. Celem podjętych badań było ustalenie związku między poznawczą oceną choroby, tj., subiektywnym znaczeniem, jakie jednostka nadaje chorobie a potraumatycznym wzrostem. Metoda: W badaniu wzięło udział 105 osób, z czego większość (75.2%) stanowiły kobiety. Wiek osób mieścił się w granicach 18-76 lat (M=43.01; SD=13,84). Badanie zostało przeprowadzone w oddziałach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Do oceny percepcji choroby wykorzystano Skalę Oceny Własnej Choroby a do pomiaru potraumatycznego wzrostu Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazały, że osoby zmagające się ze stwardnieniem rozsianym wykazują średnie nasilenie wzrostu po traumie. 22% spośród badanych ujawniło wysoki jego poziom. Pięć, spośród siedmiu analizowanych kategorii poznawczej oceny choroby, okazało się być istotnie powiązanych z ogólnym wynikiem potraumatycznego wzrostu. Dodatnie związki dotyczą wymiarów wartość, korzyść i wyzwanie. Ujemne powiązania odnoszą się wymiarów przeszkoda/strata i krzywda. Predykcyjną rolę dla wzrostu po traumie pełnią wymiary: wartość i krzywda. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie poznawczej oceny własnej choroby w procesie występowania pozytywnych zmian potraumatycznych.

Słowa kluczowe: potraumatyczny wzrost, poznawcza ocena choroby, stwardnienie rozsiane