Array
(
  [id] => 67
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.291
  [title] => Profil dyspozycji poznawczych, psychometrycznych i osobowościowych kierowców zawodowych – sprawców wypadków drogowych
  [title_en] => PROFILE OF COGNITIVE, PSYCHOMOTOR AND PERSONALITY DISPOSITIONS OF PROFESSIONAL DRIVERS – THE PERPETRATORS OF ROAD ACCIDENTS
  [authors] => Adam Biela, Maria Biela-Warenica
  [abstract] => 

Przedstawione w artykule badania jako podstawowy cel miały uzyskanie profili dyspozycji i cech osobowości sprawców wypadków drogowych odróżniających tę grupę kierowców od grupy kontrolnej. W pierwszej części tego opracowania przedstawiono cel, strukturę, przebieg badań oraz zastosowane analizy statystyczne. W drugiej części przedstawiono porównanie wyników badania sprawców wypadków drogowych z równoległymi wynikami w grupie kontrolnej oraz profile dyspozycji i cech osobowości odróżniające grupę sprawców wypadków drogowych od grupy kontrolnej. W trzeciej części przedstawiono analizę i interpretację funkcjonalną uzyskanych wyników badań.

[abstract_en] => [keywords] => kierowca, transport, bezpieczeństwo [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-profil-dyspozycji-poznawczych_-psychometrycznych-i-osobowociowych-kierowcw-zawodowych-sprawcw-wypadkw-drogowych.pdf [okladka] => psychologia_srodowiska_I_ekologiczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 291-303 )
profil-dyspozycji-poznawczych_-psychometrycznych-i-osobowociowych-kierowcw-zawodowych-sprawcw-wypadkw-drogowych

Profil dyspozycji poznawczych, psychometrycznych i osobowościowych kierowców zawodowych – sprawców wypadków drogowych

okladka
PROFILE OF COGNITIVE, PSYCHOMOTOR AND PERSONALITY DISPOSITIONS OF PROFESSIONAL DRIVERS – THE PERPETRATORS OF ROAD ACCIDENTS

Adam Biela, Maria Biela-Warenica

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.291

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 291-303

Przedstawione w artykule badania jako podstawowy cel miały uzyskanie profili dyspozycji i cech osobowości sprawców wypadków drogowych odróżniających tę grupę kierowców od grupy kontrolnej. W pierwszej części tego opracowania przedstawiono cel, strukturę, przebieg badań oraz zastosowane analizy statystyczne. W drugiej części przedstawiono porównanie wyników badania sprawców wypadków drogowych z równoległymi wynikami w grupie kontrolnej oraz profile dyspozycji i cech osobowości odróżniające grupę sprawców wypadków drogowych od grupy kontrolnej. W trzeciej części przedstawiono analizę i interpretację funkcjonalną uzyskanych wyników badań.

kierowca, transport, bezpieczeństwo