Array
(
  [id] => 399
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.345
  [title] => Przegląd metod pomiaru zespołu stresu pourazowego ze szczególnym uwzględnieniem Skali do Diagnozy Klinicznej PTSD
  [title_en] => THE REVIEW OF METHODS MEASURING POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER WITH SPECIAL ATTENTION TO CLINIC-ADMINISTERED PTSD SCALE
  [authors] => Barbara Wachowicz, Koryna Lewandowska, Luiza Seklecka
  [abstract] => 

Problematyka zaburzeń stresu pourazowego od lat pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym ze względu na powszechnie występujące wypadki komunikacyjne, problemy przemocy seksualnej i rodzinnej, czy też – zwłaszcza w ostatnich latach – zaangażowanie polskich żołnierzy w operacje militarne (np. w Afganistanie czy Iraku). Skuteczna terapia tego typu zaburzeń, jak i adekwatne przyznawanie świadczeń społecznych z jego tytułu, wymaga przeprowadzenia trafnej i rzetelnej diagnostyki. W niniejszym artykule przedstawiono metody pomiaru PTSD – kwestionariusze oraz wywiady ustrukturyzowane. Po części poświęconej narzędziom diagnostycznym dostępnym w Polsce, przedstawiono fragment niedawno przetłumaczonego klinicznego wywiadu ustrukturyzowanego CAPS, uznawanego za międzynarodowy „złoty standard” diagnostyki tego zaburzenia.

[abstract_en] =>

The issue of posttraumatic stress disorder has remained one of the most important and essential topics for years due to common car accidents, sexual and domestic abuse and – especially in recent years – involvement of Polish troops in military operations (such as in Afghanistan or Iraq). An effective therapy of this type of disorders and adequate allocation of social benefits to the needy requires an accurate and reliable diagnosis. Methods of measuring PTSD – both questionnaires and structured interviews – are presented in this paper. A short fragment of the recently translated into Polish clinic structured interview CAPS, which is recognized as the international „golden standard” for diagnosis of this disorder, follows the description of methods available in Poland. 

[keywords] => PTSD, CAPS, metody diagnostyczne [keywords_en] => PTSD, CAPS, diagnostic method [file_path] => /files/articles/2013-19-przegld-metod-pomiaru-zespou-stresu-pourazowego-ze-szczeglnym-uwzgldnieniem-skali-do-diagnozy-klinicznej-ptsd.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 345-353 )
przegld-metod-pomiaru-zespou-stresu-pourazowego-ze-szczeglnym-uwzgldnieniem-skali-do-diagnozy-klinicznej-ptsd

Przegląd metod pomiaru zespołu stresu pourazowego ze szczególnym uwzględnieniem Skali do Diagnozy Klinicznej PTSD

okladka
THE REVIEW OF METHODS MEASURING POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER WITH SPECIAL ATTENTION TO CLINIC-ADMINISTERED PTSD SCALE

Barbara Wachowicz, Koryna Lewandowska, Luiza Seklecka

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.345

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 345-353

Problematyka zaburzeń stresu pourazowego od lat pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym ze względu na powszechnie występujące wypadki komunikacyjne, problemy przemocy seksualnej i rodzinnej, czy też – zwłaszcza w ostatnich latach – zaangażowanie polskich żołnierzy w operacje militarne (np. w Afganistanie czy Iraku). Skuteczna terapia tego typu zaburzeń, jak i adekwatne przyznawanie świadczeń społecznych z jego tytułu, wymaga przeprowadzenia trafnej i rzetelnej diagnostyki. W niniejszym artykule przedstawiono metody pomiaru PTSD – kwestionariusze oraz wywiady ustrukturyzowane. Po części poświęconej narzędziom diagnostycznym dostępnym w Polsce, przedstawiono fragment niedawno przetłumaczonego klinicznego wywiadu ustrukturyzowanego CAPS, uznawanego za międzynarodowy „złoty standard” diagnostyki tego zaburzenia.

PTSD, CAPS, metody diagnostyczne