Array
(
  [id] => 75
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.205
  [title] => Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny
  [title_en] => PROJECTING SELF-EFFICACY BELIEFS TO A NEW ROLE IN LIFE: MEDIATION MODEL
  [authors] => Bohdan Rożnowski, Paweł Kot
  [abstract] => 

W artykule podniesiono zagadnienie mechanizmów odpowiedzialnych za treść przekonań na własny temat i ich wykorzystywania w nowych sytuacjach. Temat ten dotychczas jest zupełnie nieobecny w polskiej psychologii. Przedmiotem analiz były przekonania o własnej skuteczności. Analizowano mechanizmy projektowania tych przekonań w nowe sytuacje – role społeczne. Założono, że poziom zgeneralizowany – uogólnione poczucie własnej skuteczności pełni rolę mediacyjną w formułowaniu sądu na temat skuteczności własnej podmiotu w nowej dla niego sytuacji. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem baterii kwestionariuszy objęły grupę studentów ostatnich lat studiów z kilku miast akademickich (N=276). Wyniki wskazują na wzajemne powiązania przekonań o własnej skuteczności w różnych obszarach życia oraz mediacyjny mechanizm przenoszenia przekonań w nowe role społeczne.

[abstract_en] =>

The article tackles the issue of the mechanisms responsible for the contents of beliefs about oneself and their use in new situations. So far, this topic has been absent from Polish psychology. The subject of analyses were self-efficacy beliefs. The mechanisms of projecting such beliefs to new situations – social roles – were analyzed. It was assumed that the generalized level, i.e. generalized self-efficacy is a mediator in formulating the opinion about self-efficacy of an entity in a new situation. The research with the use of a set of questionnaires was conducted on a group of graduating students from several academic centers (N=281). The results show mutual relations of self-efficacy beliefs in various areas of life and the mediating mechanism of projecting beliefs to new social roles.

[keywords] => Słowa kluczowe: przekonania o własnej skuteczności, mechanizmy poznawcze, tranzycja młodzieży na rynek pracy [keywords_en] => Key words: self-efficacy beliefs, cognitive mechanisms, transition of youth to the labour market [file_path] => /files/articles/2016-22-przenoszenie-przekonania-o-wasnej-skutecznoci-w-now-rol-yciow_-model-moderacyjny-i-mediacyjny.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 205-218 )
przenoszenie-przekonania-o-wasnej-skutecznoci-w-now-rol-yciow_-model-moderacyjny-i-mediacyjny

Przenoszenie przekonania o własnej skuteczności w nową rolę życiową: model moderacyjny i mediacyjny

okladka
PROJECTING SELF-EFFICACY BELIEFS TO A NEW ROLE IN LIFE: MEDIATION MODEL

Bohdan Rożnowski, Paweł Kot

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.205

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 205-218

W artykule podniesiono zagadnienie mechanizmów odpowiedzialnych za treść przekonań na własny temat i ich wykorzystywania w nowych sytuacjach. Temat ten dotychczas jest zupełnie nieobecny w polskiej psychologii. Przedmiotem analiz były przekonania o własnej skuteczności. Analizowano mechanizmy projektowania tych przekonań w nowe sytuacje – role społeczne. Założono, że poziom zgeneralizowany – uogólnione poczucie własnej skuteczności pełni rolę mediacyjną w formułowaniu sądu na temat skuteczności własnej podmiotu w nowej dla niego sytuacji. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem baterii kwestionariuszy objęły grupę studentów ostatnich lat studiów z kilku miast akademickich (N=276). Wyniki wskazują na wzajemne powiązania przekonań o własnej skuteczności w różnych obszarach życia oraz mediacyjny mechanizm przenoszenia przekonań w nowe role społeczne.

Słowa kluczowe: przekonania o własnej skuteczności, mechanizmy poznawcze, tranzycja młodzieży na rynek pracy