Array
(
  [id] => 102
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 0.14691/CPPJ.23.1.137
  [title] => PRZYWIĄZANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM ALKOHOLOWYCH USZKODZEŃ PŁODU (FASD). BADANIE ZA POMOCĄ ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK
  [title_en] => THE STUDY OF ATTACHMENT IN CHILDREN WITH THE ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK
  [authors] => Magdalena A. Pietrzak, Lucyna Bakiera, Iwona Palicka
  [abstract] => 

Więź przywiązaniowa między rodzicem a dzieckiem stanowi istotny i zarazem problematyczny aspekt funkcjonowania dziecka z FASD. Teratogenny wpływ alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym implikuje m. in. ryzyko uszkodzenia komórek i utrudnienia migracji komórek nerwowych oraz zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym dziecka w okresie postnatalnym (deficyty w zakresie myślenia logicznego, uwagi i pamięci, zaburzenia kontroli impulsów, dysfunkcje językowe, trudności w relacjach społecznych). Biorąc pod uwagę intelektualne i interpersonalne właściwości dziecka, możliwości badania przywiązania są ograniczone. Z tego względu metoda narracyjna, w której dziecko może aktywnie uczestniczyć w interakcji z badaczem wydaje się atrakcyjną techniką badania. W artykule zaprezentowano metodę Attachment Story Completion Task, którą zastosowano po raz pierwszy w Polsce. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowym opisem procedury, wskaźnikami poszczególnych stylów przywiązania, przykładowymi reakcjami badanych dzieci oraz skalą oceny wyników. Autorki wskazują na specyfikę funkcjonowania dzieci z FASD, która ujawniła się podczas diagnozy i przedstawiają wnioski dotyczące walorów oraz trudności związanych z jej stosowaniem. Powodzenie eksploracyjnego zastosowania metody ASCT pozwala przypuszczać, że możliwe będzie jej wykorzystanie w badaniu polskich dzieci.

[abstract_en] =>

The attachment between a parent and a child seems to be crucial. At the same time, it is a truly problematic issue for the general functioning of children with FASD. The teratogenic effects of alcohol on a child in prenatal period consist of, inter alia, risk of cell damage, diffi culties in cell migration and disorders in the child’s psychosocial functioning during the postnatal period (defi cits in logical thinking, attention and memory, impulse control disorder, linguistic dysfunctions, diffi culties in social relations). Considering the child’s intellectual and interpersonal characteristics, the possibilities of examining the attachment are limited. Because of that, the narrative method, where a child can actively participate in interactions with a researcher, seems to be an attractive research technique. The reader can become acquainted with a detailed procedure description, indicators of particular attachment styles, illustrative children’s reaction and rate scale. The authors indicate the characteristics of children with FASD, which appeared during diagnosis, and present conclusions about the advantages and diffi culties associated with the use of the Attachment Story Completion Task. The success of the exploratory application of the ASCT method seems to be an attractive research technique in the study of Polish children.

[keywords] => Słowa kluczowe: styl przywiązania, Attachment Story Completion Task, FASD, FAS. [keywords_en] => Key words: attachment style, Attachment Story Completion Task, FASD, FAS [file_path] => /files/articles/2017-23-przywizanie-dziecka-z-zaburzeniami-ze-spektrum-alkoholowych-uszkodze-podu-fasd.-badanie-za-pomoc-attachment-story-completion-task.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 137-146 )
przywizanie-dziecka-z-zaburzeniami-ze-spektrum-alkoholowych-uszkodze-podu-fasd.-badanie-za-pomoc-attachment-story-completion-task

PRZYWIĄZANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM ALKOHOLOWYCH USZKODZEŃ PŁODU (FASD). BADANIE ZA POMOCĄ ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK

okladka
THE STUDY OF ATTACHMENT IN CHILDREN WITH THE ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK

Magdalena A. Pietrzak, Lucyna Bakiera, Iwona Palicka

DOI:0.14691/CPPJ.23.1.137

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 137-146

Więź przywiązaniowa między rodzicem a dzieckiem stanowi istotny i zarazem problematyczny aspekt funkcjonowania dziecka z FASD. Teratogenny wpływ alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym implikuje m. in. ryzyko uszkodzenia komórek i utrudnienia migracji komórek nerwowych oraz zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym dziecka w okresie postnatalnym (deficyty w zakresie myślenia logicznego, uwagi i pamięci, zaburzenia kontroli impulsów, dysfunkcje językowe, trudności w relacjach społecznych). Biorąc pod uwagę intelektualne i interpersonalne właściwości dziecka, możliwości badania przywiązania są ograniczone. Z tego względu metoda narracyjna, w której dziecko może aktywnie uczestniczyć w interakcji z badaczem wydaje się atrakcyjną techniką badania. W artykule zaprezentowano metodę Attachment Story Completion Task, którą zastosowano po raz pierwszy w Polsce. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowym opisem procedury, wskaźnikami poszczególnych stylów przywiązania, przykładowymi reakcjami badanych dzieci oraz skalą oceny wyników. Autorki wskazują na specyfikę funkcjonowania dzieci z FASD, która ujawniła się podczas diagnozy i przedstawiają wnioski dotyczące walorów oraz trudności związanych z jej stosowaniem. Powodzenie eksploracyjnego zastosowania metody ASCT pozwala przypuszczać, że możliwe będzie jej wykorzystanie w badaniu polskich dzieci.

Słowa kluczowe: styl przywiązania, Attachment Story Completion Task, FASD, FAS.