Array
(
  [id] => 55
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.163
  [title] => Psychometryczne właściwosści Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C
  [title_en] => PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE POLISH VERSION OF COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR – CHECKLIST (CWB-C)
  [authors] => Łukasz Baka, Romuald Derbis, Radosław Walczak
  [abstract] => 

Celem artykułu jest analiza struktury, rzetelności i trafności polskiej wersji Spector i współautorów skali Counterproductive Work Behavior – Checklist (CWB-C). Badanie zostało przeprowadzone na trzech próbkach (N = 1519, N = 264 i N = 107) w wielu grupach zawodowych. Szacowanie wewnętrznej spójności dokonano za pomocą współczynnika alfa Cronbacha oraz metodą prób ponownego badania, jak też za pomocą eksploracyjnej (EFA) oraz konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Oryginalna struktura pięciowymiarowa narzędzia nie została potwierdzona w warunkach polskich. Wyniki EFA wskazały cztery czynniki polskiej wersji CWB-C - Nadużycia, Sabotaż, Kradzieże i Wycofanie. CWB-C miał częściowo dopuszczalne dopasowanie do danych. Dwie metody potwierdziły zadowalającą wewnętrzną spójność CWB-C. Stwierdzono również, zgodnie z oczekiwaniami, że kontrproduktywne zachowania w pracy były dodatnio skorelowane z trzema stresorami pracy, postrzeganym stresem i negatywnymi afektami w pracy, ale nie były skorelowane z poczuciem winy. Wzorce korelacji wydają się być podobne do tych, które w pierwotnym badaniu CWB-C. Wnioski. Wynik sugeruje, że polska wersja CWB-C może być stosowana do pomiaru dysfunkcyjnych zachowań w organizacji w polskich warunkach, ale z pewnymi ograniczeniami.

[abstract_en] => [keywords] => [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-psychometryczne-waciwosci-kwestionariusza-zachowa-kontrproduktywnych-cwbc.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 163-174 )
psychometryczne-waciwosci-kwestionariusza-zachowa-kontrproduktywnych-cwbc

Psychometryczne właściwosści Kwestionariusza Zachowań Kontrproduktywnych CWB-C

okladka
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE POLISH VERSION OF COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR – CHECKLIST (CWB-C)

Łukasz Baka, Romuald Derbis, Radosław Walczak

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.163

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 163-174

Celem artykułu jest analiza struktury, rzetelności i trafności polskiej wersji Spector i współautorów skali Counterproductive Work Behavior – Checklist (CWB-C). Badanie zostało przeprowadzone na trzech próbkach (N = 1519, N = 264 i N = 107) w wielu grupach zawodowych. Szacowanie wewnętrznej spójności dokonano za pomocą współczynnika alfa Cronbacha oraz metodą prób ponownego badania, jak też za pomocą eksploracyjnej (EFA) oraz konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Oryginalna struktura pięciowymiarowa narzędzia nie została potwierdzona w warunkach polskich. Wyniki EFA wskazały cztery czynniki polskiej wersji CWB-C - Nadużycia, Sabotaż, Kradzieże i Wycofanie. CWB-C miał częściowo dopuszczalne dopasowanie do danych. Dwie metody potwierdziły zadowalającą wewnętrzną spójność CWB-C. Stwierdzono również, zgodnie z oczekiwaniami, że kontrproduktywne zachowania w pracy były dodatnio skorelowane z trzema stresorami pracy, postrzeganym stresem i negatywnymi afektami w pracy, ale nie były skorelowane z poczuciem winy. Wzorce korelacji wydają się być podobne do tych, które w pierwotnym badaniu CWB-C. Wnioski. Wynik sugeruje, że polska wersja CWB-C może być stosowana do pomiaru dysfunkcyjnych zachowań w organizacji w polskich warunkach, ale z pewnymi ograniczeniami.