Array
(
  [id] => 336
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Pytania testowe i zachowania studentów: analiza testu wiadomości z „Diagnozy psychologicznej”
  [title_en] => TEST ITEMS AND STUDENTS’ BEHAVIOR ANALYSIS PERTAINING TO PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT ACADEMIC COURSE EXAM
  [authors] => Władysław Jacek Paluchowski, Piotr Haładziński
  [abstract] => 

Testy wiadomości są aktualnie najczęściej wykorzystywanym narzędziem pomiaru efektów kształcenia na wyższych uczelniach. Poprawnie skonstruowany test wiadomości, zakorzeniony w opracowanym programie nauczania przedmiotu, służy nie tylko jako narzędzie do oceny wiedzy studentów, ale jest także pomocny w wewnętrznej ewaluacji systemu dydaktycznego. Pomiar dokonywany za pomocą testów obarczony jest jednak błędami o charakterze systematycznym oraz losowym, wynikającymi zarówno z charakterystyki zadań testowych, jak i zachowań osób poddających się testowaniu. Pierwszym krokiem w stronę kontrolowania udziału błędu jest identyfikacja jego źródła oraz częstości występowania, czego można dokonać za pomocą analizy wyników testu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy wyników testu wiadomości z przedmiotu „Diagnoza psychologiczna” pod kątem cech zadań, jak miejsce odpowiedzi poprawnej w pytaniach, trudność pytań, trafność dystraktorów, a także zachowań osób egzaminowanych, jak oszustwo egzaminacyjne i odpowiadanie przypadkowe.

[abstract_en] =>

Multiple-choice tests are now the most common and readily used assessment tools arranged to measure learning outcomes at most universities and academies. A proper and well constructed test, ingrained in an academic course learning programme, ought to estimate not only the student’s knowledge on a certain subject, but also serve as a tool to conduct inner evaluation of the didactic system. Measuring is always burdened with random and systematic biases related to the test itself, or to people tested. The first step to control biases is to identify their sources, frequency. It can be obtained by conducting a statistical analysis of test results. The aim of this paper is to present the results of analyses conducted on psychological assessment academic course exam for such item features as locus of the answer, item difficulty, and distractor’s validity. The analysis also includes behaviours manifested during the test, like cheating or carelessness.

[keywords] => test items, psychological assessment, student behavior [keywords_en] => test items, psychological assessment, student behavior [file_path] => /files/articles/2012-18-pytania-testowe-i-zachowania-studentw_-analiza-testu-wiadomoci-z-__diagnozy-psychologicznej".pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 69-74 )
pytania-testowe-i-zachowania-studentw_-analiza-testu-wiadomoci-z-__diagnozy-psychologicznej"

Pytania testowe i zachowania studentów: analiza testu wiadomości z „Diagnozy psychologicznej”

okladka
TEST ITEMS AND STUDENTS’ BEHAVIOR ANALYSIS PERTAINING TO PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT ACADEMIC COURSE EXAM

Władysław Jacek Paluchowski, Piotr Haładziński

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 69-74

Testy wiadomości są aktualnie najczęściej wykorzystywanym narzędziem pomiaru efektów kształcenia na wyższych uczelniach. Poprawnie skonstruowany test wiadomości, zakorzeniony w opracowanym programie nauczania przedmiotu, służy nie tylko jako narzędzie do oceny wiedzy studentów, ale jest także pomocny w wewnętrznej ewaluacji systemu dydaktycznego. Pomiar dokonywany za pomocą testów obarczony jest jednak błędami o charakterze systematycznym oraz losowym, wynikającymi zarówno z charakterystyki zadań testowych, jak i zachowań osób poddających się testowaniu. Pierwszym krokiem w stronę kontrolowania udziału błędu jest identyfikacja jego źródła oraz częstości występowania, czego można dokonać za pomocą analizy wyników testu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy wyników testu wiadomości z przedmiotu „Diagnoza psychologiczna” pod kątem cech zadań, jak miejsce odpowiedzi poprawnej w pytaniach, trudność pytań, trafność dystraktorów, a także zachowań osób egzaminowanych, jak oszustwo egzaminacyjne i odpowiadanie przypadkowe.

test items, psychological assessment, student behavior