Array
(
  [id] => 68
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.305
  [title] => Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej
  [title_en] => GENDER DIFFERENCES IN JOB SATISFACTION AND THE QUALITY OF LIFE IN MANAGEMENT STAFF
  [authors] => Paweł Miąsek, Alicja Żak-Łykus, Katarzyna Skałacka, Magdalena Nawrat
  [abstract] => 

Wielu badaczy i praktyków poszukuje czynników związanych z satysfakcją z pracy i jakością życia. Szczególnie, wiedza ta stanowić może cenny kapitał w rękach współczesnego managera. Celem artykułu było zbadanie różnic pomiędzy jakością życia, satysfakcją z pracy oraz jej składnikami. Przebadanych zostało 71 przedstawicieli kadry zarządzającej. Zastosowano 3 skale: do pomiaru jakości życia, satysfakcji z pracy i składników satysfakcji z pracy. Rezultaty wskazują na istnienie różnic międzypłciowych w satysfakcji z pracy oraz poszczególnych jej składników.

[abstract_en] => [keywords] => jakość życia, satysfakcja z pracy, kadra zarządzająca [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-rnice-midzypciowe-w-satysfakcji-z-pracy-i-jakoci-ycia-wrd-przedstawicieli-kadry-zarzdzajcej.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 305-310 )
rnice-midzypciowe-w-satysfakcji-z-pracy-i-jakoci-ycia-wrd-przedstawicieli-kadry-zarzdzajcej

Różnice międzypłciowe w satysfakcji z pracy i jakości życia wśród przedstawicieli kadry zarządzającej

okladka
GENDER DIFFERENCES IN JOB SATISFACTION AND THE QUALITY OF LIFE IN MANAGEMENT STAFF

Paweł Miąsek, Alicja Żak-Łykus, Katarzyna Skałacka, Magdalena Nawrat

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.305

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 305-310

Wielu badaczy i praktyków poszukuje czynników związanych z satysfakcją z pracy i jakością życia. Szczególnie, wiedza ta stanowić może cenny kapitał w rękach współczesnego managera. Celem artykułu było zbadanie różnic pomiędzy jakością życia, satysfakcją z pracy oraz jej składnikami. Przebadanych zostało 71 przedstawicieli kadry zarządzającej. Zastosowano 3 skale: do pomiaru jakości życia, satysfakcji z pracy i składników satysfakcji z pracy. Rezultaty wskazują na istnienie różnic międzypłciowych w satysfakcji z pracy oraz poszczególnych jej składników.

jakość życia, satysfakcja z pracy, kadra zarządzająca