Array
(
  [id] => 63
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.253
  [title] => Rola Kwestionariusz zachowań w ruchu drogowym KZD i KZD-P – pomiar ryzyka u kierowców
  [title_en] => ROAD TRAFFIC BEHAVIORS QUESTIONNAIRES KZD AND KZD-P: RISK MEASUREMENT OF DRIVERS
  [authors] => Paulina Baran
  [abstract] => 

Powszechne lekceważenie przepisów ruchu drogowego oraz podejmowanie niewłaściwych, często zbyt ryzykownych działań przez kierowców przyczynia się do wzrostu liczby wypadków oraz spadku poziomu bezpieczeństwa na drogach. Celem pracy jest przedstawienie kwestionariuszy KZD i KZD-P, czyli narzędzi skonstruowanych do pomiaru skłonności do podejmowania ryzyka oraz percepcji jego wielkości w ruchu drogowym. W badaniach na 172-osobowej grupie kierowców wykazano wysoką rzetelność (współczynnik alfa Cronbacha dla pozycji diagnostycznych w KZD wyniósł 0,88, natomiast w KZD-P – 0,89) i trafność narzędzi, a co za tym idzie – ich użyteczność do stosowania u kierowców w kontekście oceny podejmowania i spostrzegania przez nich ryzyka na drodze. Kwestionariusze stosowane w badaniach równocześnie dają możliwość bardziej wnikliwej oceny skłonności kierowcy do podejmowania ryzyka na drodze, z uwzględnieniem również percepcji wielkości tego ryzyka, a więc tego, czy jest ono podejmowane w sposób świadomy, czy też wynika raczej z niezdawania sobie sprawy z zagrożeń, jakie powodują określone zachowania.

[abstract_en] => [keywords] => skłonność do ryzyka, percepcja wielkości ryzyka, pomiar ryzyka, ruch drogowy, kierowcy [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-rola-kwestionariusz-zachowa-w-ruchu-drogowym-kzd-i-kzdp-pomiar-ryzyka-u-kierowcw.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 253-256 )
rola-kwestionariusz-zachowa-w-ruchu-drogowym-kzd-i-kzdp-pomiar-ryzyka-u-kierowcw

Rola Kwestionariusz zachowań w ruchu drogowym KZD i KZD-P – pomiar ryzyka u kierowców

okladka
ROAD TRAFFIC BEHAVIORS QUESTIONNAIRES KZD AND KZD-P: RISK MEASUREMENT OF DRIVERS

Paulina Baran

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.253

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 253-256

Powszechne lekceważenie przepisów ruchu drogowego oraz podejmowanie niewłaściwych, często zbyt ryzykownych działań przez kierowców przyczynia się do wzrostu liczby wypadków oraz spadku poziomu bezpieczeństwa na drogach. Celem pracy jest przedstawienie kwestionariuszy KZD i KZD-P, czyli narzędzi skonstruowanych do pomiaru skłonności do podejmowania ryzyka oraz percepcji jego wielkości w ruchu drogowym. W badaniach na 172-osobowej grupie kierowców wykazano wysoką rzetelność (współczynnik alfa Cronbacha dla pozycji diagnostycznych w KZD wyniósł 0,88, natomiast w KZD-P – 0,89) i trafność narzędzi, a co za tym idzie – ich użyteczność do stosowania u kierowców w kontekście oceny podejmowania i spostrzegania przez nich ryzyka na drodze. Kwestionariusze stosowane w badaniach równocześnie dają możliwość bardziej wnikliwej oceny skłonności kierowcy do podejmowania ryzyka na drodze, z uwzględnieniem również percepcji wielkości tego ryzyka, a więc tego, czy jest ono podejmowane w sposób świadomy, czy też wynika raczej z niezdawania sobie sprawy z zagrożeń, jakie powodują określone zachowania.

skłonność do ryzyka, percepcja wielkości ryzyka, pomiar ryzyka, ruch drogowy, kierowcy