Array
(
  [id] => 61
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.229
  [title] => Rola reguł fonotaktycznych w powstawaniu przejęzyczeń
  [title_en] => THE ROLE OF PHONOTACTICS IN SPEECH ERROR OCCURRENCES
  [authors] => Szymon Bręński
  [abstract] => 

Produkcja mowy jest złożonym procesem, w związku z czym wiele reguł służy do określenia, które wypowiedzi są poprawne. Nawet jeśli mówca popełni jakiś błąd, jest on ograniczany przez pewne regularności, które chronią wypowiedź przed niedozwolonymi konstrukcjami. W niniejszej pracy te ograniczenia oraz czynniki facylitujące, które zwiększają prawdopodobieńtwo przejęzyczenia, zostały opisane w odniesieniu do klasyfikacji błędów mowy i poziomów jej produkcji. Analiza korpusu błędów mowy Victorii Fromkin pokazała, że fonotaktyka odgrywa ważną rolę w kodowaniu fonologicznym wyrazów oraz wpływa na powstawanie przejęzyczeń.

[abstract_en] => [keywords] => proces mówienia, błędy mowy, fonotaktyka, prawdopodobieństwo fonotaktyczne [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-rola-regu-fonotaktycznych-w-powstawaniu-przejzycze.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 229-238 )
rola-regu-fonotaktycznych-w-powstawaniu-przejzycze

Rola reguł fonotaktycznych w powstawaniu przejęzyczeń

okladka
THE ROLE OF PHONOTACTICS IN SPEECH ERROR OCCURRENCES

Szymon Bręński

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.229

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 229-238

Produkcja mowy jest złożonym procesem, w związku z czym wiele reguł służy do określenia, które wypowiedzi są poprawne. Nawet jeśli mówca popełni jakiś błąd, jest on ograniczany przez pewne regularności, które chronią wypowiedź przed niedozwolonymi konstrukcjami. W niniejszej pracy te ograniczenia oraz czynniki facylitujące, które zwiększają prawdopodobieńtwo przejęzyczenia, zostały opisane w odniesieniu do klasyfikacji błędów mowy i poziomów jej produkcji. Analiza korpusu błędów mowy Victorii Fromkin pokazała, że fonotaktyka odgrywa ważną rolę w kodowaniu fonologicznym wyrazów oraz wpływa na powstawanie przejęzyczeń.

proces mówienia, błędy mowy, fonotaktyka, prawdopodobieństwo fonotaktyczne