Array
(
  [id] => 370
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Spektrum zaburzeń zachowania w obrazie ADHD
  [title_en] => SPECTRUM OF CONDUCT DISORDER IN ADHD
  [authors] => Małgorzata Lipowska, Anna Rasmus
  [abstract] => 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi (ADHD) jest jednym z najpowszechniej występujących zaburzeń neurorowojowych wśród dzieci w wieku szkolnym. Dzieci nadpobudliwe cechuja problemy zarówno w sferze poznwczej jaki i bechawioralnej, związane z trudnościami w zakresie hamowania reakcji, impulsywnością, nieuwagą oraz nadruchliwością. ADHD bardzo często współwystepuje z zaburzeniami rozwoju i zachowania, a w szególności z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD), zaburzeniami zachowania (CD) czy dyslekją. Ze względu na podobieństwo pewnych wymiarów zachowań, zwłaszcza dużą ekspresyjność i małą kontrolę, zespół ADHD jest wręcz mylony zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD). Badania prowadzone z udziałem 62 dzieci z ADHD i 60 uczniówi bez deficytów z klas IV-VI szkoły podstawowej, wskazały na związek impulsywności z zachowaniami ze spektrum ODD. Także emocjonalność jako cecha temperamentalna pozostaje w związku z natężeniem zachowań nieaprobowanych społecznie.

[abstract_en] =>

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common neurodevelopmental disorder observed during childhood. Children with ADHD have many cognitive and behavioural problems associated with poor inhibition mechanisms, impulsivity, inattention and hyperactivity. ADHD is frequently associated with other developmental and behavioural childhood disorders especially with oppositional defiant disorder (ODD), conduct disorder (CD) and dyslexia. Because of high level of externalizing and uncontrolled behavior, ADHD is even often mistaken with oppositional defiant disorder (ODD). The results of research with 62 ADHD pupils from 4th to 6th grade and 62 pupils with no deficits diagnosed, matching the clinical group in terms of age, show that impulsivity is strongly related to behaviors from ODD spectrum. Also emotionality as a temperamental trait is related to intensity of antisocial behaviors.

[keywords] => ADHD, ODD, CD, comorbidity, mistaken diagnosis [keywords_en] => ADHD, ODD, CD, comorbidity, mistaken diagnosis [file_path] => /files/articles/2013-19-spektrum-zaburze-zachowania-w-obrazie-adhd.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 29-35 )
spektrum-zaburze-zachowania-w-obrazie-adhd

Spektrum zaburzeń zachowania w obrazie ADHD

okladka
SPECTRUM OF CONDUCT DISORDER IN ADHD

Małgorzata Lipowska, Anna Rasmus

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 29-35

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi (ADHD) jest jednym z najpowszechniej występujących zaburzeń neurorowojowych wśród dzieci w wieku szkolnym. Dzieci nadpobudliwe cechuja problemy zarówno w sferze poznwczej jaki i bechawioralnej, związane z trudnościami w zakresie hamowania reakcji, impulsywnością, nieuwagą oraz nadruchliwością. ADHD bardzo często współwystepuje z zaburzeniami rozwoju i zachowania, a w szególności z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD), zaburzeniami zachowania (CD) czy dyslekją. Ze względu na podobieństwo pewnych wymiarów zachowań, zwłaszcza dużą ekspresyjność i małą kontrolę, zespół ADHD jest wręcz mylony zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi (ODD). Badania prowadzone z udziałem 62 dzieci z ADHD i 60 uczniówi bez deficytów z klas IV-VI szkoły podstawowej, wskazały na związek impulsywności z zachowaniami ze spektrum ODD. Także emocjonalność jako cecha temperamentalna pozostaje w związku z natężeniem zachowań nieaprobowanych społecznie.

ADHD, ODD, CD, comorbidity, mistaken diagnosis