Array
(
  [id] => 398
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.327
  [title] => Struktura i własności psychometryczne Skali Przywiązania do Zawodu (SPZ)
  [title_en] => STRUCTURE AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF ”OCCUPATIONAL COMMITMENT SCALE” (OCS) 
  [authors] => Aleksander Hauziński, Augustyn Bańka
  [abstract] => 

W artykule autorzy dokonali oceny struktury czynnikowej Skali Przywiązania do Zawodu (SPZ) nawiązującej do J.P.Meyer i N.J.Allen (1991, 1993) trójkomponentowego modelu przywiązania. Analizowana w artykule miara przywiązania do zawodu była testowana na próbie 366 studentów kończących studia i stojących w obliczu decyzji o rozpoczęciu kariery zawodowej. Analiza EFA sugeruje, że 3 formy przywiązania do zawodu (afektywne, kontynuacyjne i normatywne) wyodrębniają się w strukturę zgodną z oczekiwaniami. W CFA przetestowano różne modele sugerowane przez wyniki EFA i najlepsze parametry dopasowania modelu do danych empirycznych uzyskano dla modelu 4. Czynnikowego (obejmującego czynnik przywiązania lojalnościowego). Autorzy przeanalizowali również korelacje 3. i 4. komponentowego modelu skali SPZ z miarami, które posłużyły jako kryteria trafności kryterialnej. Wyodrębnione 4. komponenty przywiązania do zawodu odnoszą się w zróżnicowany sposób do różnych zmiennych, dostarczając w ten sposób dowodów na trafność konstruktu.

[abstract_en] =>

STRUCTURE AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF ”OCCUPATIONAL COMMITMENT SCALE” (OCS) 

In the article authors assessed the factor structure of new Occupational Commitment Scale (OCS), which refers to J.P.Meyer and N.J.Allen three-dimensional model of occupational commitment. The analyzed measure of occupational commitment based on responses of 366 students graduating from university education. Explanatory factor analysis suggested that 3 components of occupational commitment are distinguishable (affective, continuance, and normative), but confirmatory factor analysis revealed that the best parameters of fit reached the model with four-component structure of occupational commitment including additional dimension of loyalty commitment. The authors also examined correlates of 4-component model. The 4 forms of occupational commitment relate differentially to a variety of variable, providing evidence for the construct validity of the measure of OCS.

[keywords] => przywiązanie, przywiązanie do zawodu, lęk przed zaangażowaniem w karierę, skuteczność własna w karierze, status tożsamości [keywords_en] => attachment, occupational attachment, occupational commitment, fear of commitment, career self-efficacy, identity status [file_path] => /files/articles/2013-19-struktura-i-wasnoci-psychometryczne-skali-przywizania-do-zawodu-spz.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 327-343 )
struktura-i-wasnoci-psychometryczne-skali-przywizania-do-zawodu-spz

Struktura i własności psychometryczne Skali Przywiązania do Zawodu (SPZ)

okladka
STRUCTURE AND PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF ”OCCUPATIONAL COMMITMENT SCALE” (OCS)

Aleksander Hauziński, Augustyn Bańka

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.327

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 327-343

W artykule autorzy dokonali oceny struktury czynnikowej Skali Przywiązania do Zawodu (SPZ) nawiązującej do J.P.Meyer i N.J.Allen (1991, 1993) trójkomponentowego modelu przywiązania. Analizowana w artykule miara przywiązania do zawodu była testowana na próbie 366 studentów kończących studia i stojących w obliczu decyzji o rozpoczęciu kariery zawodowej. Analiza EFA sugeruje, że 3 formy przywiązania do zawodu (afektywne, kontynuacyjne i normatywne) wyodrębniają się w strukturę zgodną z oczekiwaniami. W CFA przetestowano różne modele sugerowane przez wyniki EFA i najlepsze parametry dopasowania modelu do danych empirycznych uzyskano dla modelu 4. Czynnikowego (obejmującego czynnik przywiązania lojalnościowego). Autorzy przeanalizowali również korelacje 3. i 4. komponentowego modelu skali SPZ z miarami, które posłużyły jako kryteria trafności kryterialnej. Wyodrębnione 4. komponenty przywiązania do zawodu odnoszą się w zróżnicowany sposób do różnych zmiennych, dostarczając w ten sposób dowodów na trafność konstruktu.

przywiązanie, przywiązanie do zawodu, lęk przed zaangażowaniem w karierę, skuteczność własna w karierze, status tożsamości