Array
(
  [id] => 543
  [date] => 2019-03-16
  [doi] => 
  [title] => Studia psychologiczne w Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów
  [title_en] => PSYCHOLOGICAL STUDIES IN EUROPE: AN ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES 
  [authors] => Janusz Reykowski
  [abstract] => 

Przygotowywana obecnie w Polsce reforma studiów psychologicznych musi uwzględniać to, co dzieje się w Europie w zakresie kształcenia psychologów. Trzeba tu mieć na uwadze wymogi tzw. „procesu bolońskiego”, powstawanie europejskiego rynku pracy i przewidywany znaczny wzrost zapotrzebowanie na usługi psychologów w krajach Europejskich oraz prace EFPA nad koncepcją Europejskiego Dyplomu Psychologa. Trzeba też wiedzieć, jak się ma nasz program kształcenia psychologów do programów realizowanych w innych krajach. W artykule mowa jest o nauczaniu psychologii w trzech największych krajach Unii: w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Dotyczy on czterech zagadnień: sposobów uregulowania zawodu psychologa, systemu kształcenia, treści kształcenia podstawowego i treści kształcenia specjalistycznego. Przedstawia on także koncepcje Europejskiego Dyplomu Psychologa. Koncepcja tego dyplomu opiera się na założeniu, że studia mają charakter trzystopniowy: (licencjacki, magisterski i doktorski), że uprawnienia do samodzielnej praktyki uzyskuje się po odbyciu pięcioletnich studiów o charakterze uniwersyteckim oraz rocznego stażu pod nadzorem, że wymagane jest dalsze doskonalenie – dyplom miałby być odnawiany co 7 lat.

[abstract_en] =>

Current reform of the psychological studies in Poland should take into consideration what is going on in this respect in Europe. Especially, we should take into account the requirements of the so called Bologna process, development of the European job market having in mind the expected growth in demand for psychological services, as well as the preparations under auspices of EFPA the conception of the European Psychologist Diploma We should also have some orientations how psychological studies are organized in other European countries. In this article, I describe the psychological studies in three biggest European countries: in Germany, in France and in Great Britain focusing on four issues: how psychological profession is regulated, what is the system of the psychological training, what is the content of the basic training and advanced professional training. I also describe the initiative of the European Psychologist Diploma. The initiative assumes that psychological studies consists of three levels: bachelor, master and doctoral levels, that independent practice requires completion university studies lasting five years plus one year supervised practice, and that psychologists must be required to continue their education – renewal of the diploma should take place every 7 years.

[keywords] => psychological studies, Europe, psychologist diploma [keywords_en] => psychological studies, Europe, psychologist diploma [file_path] => [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2004 Tom: 10 Numer: 2 [strony] => 197-204 )
studia-psychologiczne-w-europie.-analiza-porwnawcza-wybranych-przykadw

Studia psychologiczne w Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów

okladka
PSYCHOLOGICAL STUDIES IN EUROPE: AN ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES

Janusz Reykowski

DOI:

Rocznik: 2004 Tom: 10 Numer: 2
Strony: 197-204

Przygotowywana obecnie w Polsce reforma studiów psychologicznych musi uwzględniać to, co dzieje się w Europie w zakresie kształcenia psychologów. Trzeba tu mieć na uwadze wymogi tzw. „procesu bolońskiego”, powstawanie europejskiego rynku pracy i przewidywany znaczny wzrost zapotrzebowanie na usługi psychologów w krajach Europejskich oraz prace EFPA nad koncepcją Europejskiego Dyplomu Psychologa. Trzeba też wiedzieć, jak się ma nasz program kształcenia psychologów do programów realizowanych w innych krajach. W artykule mowa jest o nauczaniu psychologii w trzech największych krajach Unii: w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Dotyczy on czterech zagadnień: sposobów uregulowania zawodu psychologa, systemu kształcenia, treści kształcenia podstawowego i treści kształcenia specjalistycznego. Przedstawia on także koncepcje Europejskiego Dyplomu Psychologa. Koncepcja tego dyplomu opiera się na założeniu, że studia mają charakter trzystopniowy: (licencjacki, magisterski i doktorski), że uprawnienia do samodzielnej praktyki uzyskuje się po odbyciu pięcioletnich studiów o charakterze uniwersyteckim oraz rocznego stażu pod nadzorem, że wymagane jest dalsze doskonalenie – dyplom miałby być odnawiany co 7 lat.

psychological studies, Europe, psychologist diploma