Array
(
  [id] => 339
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Style orientacji zawodowej– postawy teoretyczne i narzędzie pomiaru
  [title_en] => CCUPATIONAL ORIENTATION STYLES. THEORETICAL BACKGROUND AND INSTRUMENT
  [authors] => Elżbieta Kasprzak
  [abstract] => 

W artykule została opisana procedura tworzenia narzędzia do pomiaru stylów orientacji zawodowej. Styl orientacji zawodowej jest definiowany jako styl funkcjonowania w pracy, który manifestuje się w procesach poznawczych, emocjonalnych oraz działaniu. Podstawą teoretyczna konstruktu jest Model Zajęcia- Kariery-Powołania (Job-Career-Calling Model),który tak właśnie nazywa odmienne jakościowo style funkcjonowania zawodowego (Bellah, i in., 1985; Wrzesniewski i in., 1997). W artykule zaprezentowano wyniki rzetelności i trafności metody. Analiza czynnikowa (N=214) potwierdziła zasadność wyodrębnienia trzech stylów orientacji na zajęcie, na karierę na powołanie. Trafność kryterialną zbadano w oparciu o procedurę wielu cech i wielu metod. Do określenia trafności konwergencyjnej i dywergencyjnej wykorzystano skale SWLS (Diener i in w adaptacji Juczyński, 2001), Skalę Podstawowych Potrzeb Psychologicznych (SDT Deci, Ryan w adaptacji Uchnasta, 2007), skalę Likerta do oceny zadowolenia z pracy oraz zmienne demograficzne. Właściwości psychometryczne metody są zadowalające. W artykule zamieszczono wersję ostateczną Skali wraz z kluczem.

[abstract_en] =>

The article presents the theoretical basis and construction of the instrument measuring Occupational Orientation Styles. An occupational orientation style is defined as a style of functioning at work, which manifests it self in a way specific for one’s cognitive and affective processes as well as activities. The occupational orientation styles are based on Job-Career-Calling Model(Bellah, i in., 1985; Wrzesniewski i in., 1997), which distinguishes 3 main styles: job, career and calling. The paper describes the stages of building theOccupational Orientation Styles Scale(SSOZ), the validity and reliability procedure and presents the final version of the Scale. Exploratory factor analysis (N=214) identified three factors suitable for 3 styles, job, career and calling. Theoretical validity was established regarding to life satisfaction (measured with SWLS – Satisfaction with Life Scaleby Diener, Emmons, Larson and Griffin in the adaptation of Zygfryd Juczyński, 2001), work satisfaction (measured with estimated Likert scale) and competence, autonomy and relatedness needs (measured with Psychological Basic Needs Scale – SDT by Deci, Ryan in the adaptation of Zenon Uchnast, 2007). The psychometric properties of SSOZ are satisfying. 

[keywords] => occupation orientation, measuring, validation scale [keywords_en] => occupation orientation, measuring, validation scale [file_path] => [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => [strony] => 95-105 )
style-orientacji-zawodowej-postawy-teoretyczne-i-narzdzie-pomiaru

Style orientacji zawodowej– postawy teoretyczne i narzędzie pomiaru

okladka
CCUPATIONAL ORIENTATION STYLES. THEORETICAL BACKGROUND AND INSTRUMENT

Elżbieta Kasprzak

DOI:


Strony: 95-105

W artykule została opisana procedura tworzenia narzędzia do pomiaru stylów orientacji zawodowej. Styl orientacji zawodowej jest definiowany jako styl funkcjonowania w pracy, który manifestuje się w procesach poznawczych, emocjonalnych oraz działaniu. Podstawą teoretyczna konstruktu jest Model Zajęcia- Kariery-Powołania (Job-Career-Calling Model),który tak właśnie nazywa odmienne jakościowo style funkcjonowania zawodowego (Bellah, i in., 1985; Wrzesniewski i in., 1997). W artykule zaprezentowano wyniki rzetelności i trafności metody. Analiza czynnikowa (N=214) potwierdziła zasadność wyodrębnienia trzech stylów orientacji na zajęcie, na karierę na powołanie. Trafność kryterialną zbadano w oparciu o procedurę wielu cech i wielu metod. Do określenia trafności konwergencyjnej i dywergencyjnej wykorzystano skale SWLS (Diener i in w adaptacji Juczyński, 2001), Skalę Podstawowych Potrzeb Psychologicznych (SDT Deci, Ryan w adaptacji Uchnasta, 2007), skalę Likerta do oceny zadowolenia z pracy oraz zmienne demograficzne. Właściwości psychometryczne metody są zadowalające. W artykule zamieszczono wersję ostateczną Skali wraz z kluczem.

occupation orientation, measuring, validation scale