Array
(
  [id] => 94
  [date] => 2017-10-01
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.43
  [title] => WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
  [title_en] => INTRACULTURAL CONTEXT OF INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF ATTACHMENT IN ADOLESCENCE
  [authors] => Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis
  [abstract] => 

Celem badania była analiza środowiska zamieszkania (wieś versus miasto) jako moderatora zakresu oraz mechanizmów międzypokoleniowej transmisji (związku) przywiązania pomiędzy matkami i ich nastoletnimi dziećmi za pośrednictwem zachowań związanych z ich wrażliwością rodzicielską (tj. kontrolą psychologiczną i ciepłem wskazywanym przez akceptację-odrzucenie). Przyjmując założenie ekologicznie zróżnicowanej ekspresji przywiązania matek sformułowaliśmy hipotezy częściowej i moderowanej mediacji zakładające, że związek przywiązania matki i nastolatka będzie silniejszy w mieście, aniżeli na wsi. Próba była złożona z 575 diad matka-dziecko zamieszkujących na wsi i w mieście. Przywiązanie matki i nastolatka było zbadane w oparciu o ich raporty przy użyciu skali Adult Attachment Scale. Dane dotyczące kontroli psychologicznej i ciepła rodzicielskiego matki były zebrane od nastolatków przy pomocy skali Parental Acceptance-Rejection/Control. Częstość konfliktu nastolatka z matką była raportowana przez nastolatka. Wyniki wykazały, że przywiązanie nastolatka jest wyjaśniane przez przywiązanie matki, zaś relacja ta jest częściowo mediowana przez jej ciepło rodzicielskie tylko w mieście, ale nie na wsi. Celem weryfikacji, czy podobny efekt moderacyjny środowiska zamieszkania znajdziemy wyjaśniając częstość konfliktu matka-nastolatek przez przywiązanie matki przeprowadziliśmy Badanie Eksploracyjne. Wyniki potwierdziły nasze wcześniejsze wnioski ujawniając związek przywiązania matki z konfliktem tylko wśród rodzin mieszkających na wsi (nie w mieście). Wyniki są omówione w kontekście wcześniejszych badań, alternatywnych wyjaśnień oraz zmian społecznych w Polsce.

[abstract_en] =>

Extending previous research on intergenerational transmission of attachment in infancy and a study revealing that different sensitivity-related parenting dimensions predict adolescents’ attachment insecurity diversely across countries, we aimed to test: the extent to which the relation between maternal and adolescent attachment is mediated through maternal warmth and psychological control (Transmission Hypothesis); and whether these relations are moderated by the place of residence (Moderation Hypothesis). The assumption of ecologically differential expression of maternal attachment was the basis for our hypotheses. 575 mother-adolescent dyads from urban and rural areas in Poland were studied. Mothers and adolescents reported their attachment insecurity using the Adult Attachment Scale. Maternal warmth and psychological control were reported by adolescents using the Parental Acceptance-Rejection/Control instrument. Results revealed that maternal warmth partially mediates mother-adolescent attachment insecurity relation and supported the Moderation Hypothesis. The link between maternal attachment and child perception of maternal parenting and own attachment was signifi cant in urban (not rural) families. To verify the validity of our assumption we carried out the Exploration Study yielding that mother-adolescent confl ict is related with maternal attachment in urban (not rural) areas. Results are discussed in the light of previous research and the assumption of ecologically differential expression of maternal attachment.

[keywords] => Słowa kluczowe: przywiązanie, wrażliwość rodzicielska, rodzicielstwo, psychologia kulturowa, relacje międzypokoleniowe. [keywords_en] => Key words: attachment, maternal sensitivity, parenting, cross-cultural psychology, intergenerational relations [file_path] => /files/articles/2017-23-wewntrzkulturowe-uwarunkowania-midzypokoleniowej-transmisji-przywizania-w-adolescencji.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => )
wewntrzkulturowe-uwarunkowania-midzypokoleniowej-transmisji-przywizania-w-adolescencji

WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI

okladka
INTRACULTURAL CONTEXT OF INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF ATTACHMENT IN ADOLESCENCE

Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.43

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1

Celem badania była analiza środowiska zamieszkania (wieś versus miasto) jako moderatora zakresu oraz mechanizmów międzypokoleniowej transmisji (związku) przywiązania pomiędzy matkami i ich nastoletnimi dziećmi za pośrednictwem zachowań związanych z ich wrażliwością rodzicielską (tj. kontrolą psychologiczną i ciepłem wskazywanym przez akceptację-odrzucenie). Przyjmując założenie ekologicznie zróżnicowanej ekspresji przywiązania matek sformułowaliśmy hipotezy częściowej i moderowanej mediacji zakładające, że związek przywiązania matki i nastolatka będzie silniejszy w mieście, aniżeli na wsi. Próba była złożona z 575 diad matka-dziecko zamieszkujących na wsi i w mieście. Przywiązanie matki i nastolatka było zbadane w oparciu o ich raporty przy użyciu skali Adult Attachment Scale. Dane dotyczące kontroli psychologicznej i ciepła rodzicielskiego matki były zebrane od nastolatków przy pomocy skali Parental Acceptance-Rejection/Control. Częstość konfliktu nastolatka z matką była raportowana przez nastolatka. Wyniki wykazały, że przywiązanie nastolatka jest wyjaśniane przez przywiązanie matki, zaś relacja ta jest częściowo mediowana przez jej ciepło rodzicielskie tylko w mieście, ale nie na wsi. Celem weryfikacji, czy podobny efekt moderacyjny środowiska zamieszkania znajdziemy wyjaśniając częstość konfliktu matka-nastolatek przez przywiązanie matki przeprowadziliśmy Badanie Eksploracyjne. Wyniki potwierdziły nasze wcześniejsze wnioski ujawniając związek przywiązania matki z konfliktem tylko wśród rodzin mieszkających na wsi (nie w mieście). Wyniki są omówione w kontekście wcześniejszych badań, alternatywnych wyjaśnień oraz zmian społecznych w Polsce.

Słowa kluczowe: przywiązanie, wrażliwość rodzicielska, rodzicielstwo, psychologia kulturowa, relacje międzypokoleniowe.