Array
(
  [id] => 60
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.219
  [title] => Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic
  [title_en] => INITIAL CHARACTERISTICS OF THE SCALES FOR DIAGNOSIS PROTEAN AND BOUNDARYLESS CAREER ATTITUDES
  [authors] => Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka
  [abstract] => 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników wstępnej adaptacji Skali postaw wobec kariery proteuszowej i Skali postaw kariery bez granic (Protean and boundaryless career attitudes, Briscoe, Hall, DeMuth, 2006) do warunków polskich. Konceptualizacja wyróżnionych modeli została oparta na teorii Arthura (1994) oraz Briscoe i Halla (1999; 2006). Adaptowane narzędzie obejmuje postawy wobec kariery proteuszowej, w skład której wchodzą dwie podskale: samokierowanie karierą (Self-Directed Career Management Scale) i opieranie się w karierze na własnych wartościach (Values Driven Scale) oraz postawy wobec kariery bez granic obejmujące mobilność psychologiczną (Boundaryless Mindset Scale) i mobilność organizacyjną (Organizational Mobility Preference Scale). W konfirmacyjnej analizie czynnikowej potwierdzono istnienie modelu czteroczynnikowego (N=451). Zweryfikowano także rzetelność i trafność wszystkich czterech skal.

[abstract_en] => [keywords] => kariera proteuszowa, kariera bez granic, wartości w karierze, samokierowanie karierą, mobilność psychologiczna, mobilność organizacyjna [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-wstpna-charakterystyka-psychometryczna-polskiej-wersji-skal-do-diagnozy-postaw-wobec-kariery-proteuszowej-i-kariery-bez-granic.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 219-227 )
wstpna-charakterystyka-psychometryczna-polskiej-wersji-skal-do-diagnozy-postaw-wobec-kariery-proteuszowej-i-kariery-bez-granic

Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji skal do diagnozy postaw wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic

okladka
INITIAL CHARACTERISTICS OF THE SCALES FOR DIAGNOSIS PROTEAN AND BOUNDARYLESS CAREER ATTITUDES

Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.219

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 219-227

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników wstępnej adaptacji Skali postaw wobec kariery proteuszowej i Skali postaw kariery bez granic (Protean and boundaryless career attitudes, Briscoe, Hall, DeMuth, 2006) do warunków polskich. Konceptualizacja wyróżnionych modeli została oparta na teorii Arthura (1994) oraz Briscoe i Halla (1999; 2006). Adaptowane narzędzie obejmuje postawy wobec kariery proteuszowej, w skład której wchodzą dwie podskale: samokierowanie karierą (Self-Directed Career Management Scale) i opieranie się w karierze na własnych wartościach (Values Driven Scale) oraz postawy wobec kariery bez granic obejmujące mobilność psychologiczną (Boundaryless Mindset Scale) i mobilność organizacyjną (Organizational Mobility Preference Scale). W konfirmacyjnej analizie czynnikowej potwierdzono istnienie modelu czteroczynnikowego (N=451). Zweryfikowano także rzetelność i trafność wszystkich czterech skal.

kariera proteuszowa, kariera bez granic, wartości w karierze, samokierowanie karierą, mobilność psychologiczna, mobilność organizacyjna