Array
(
  [id] => 91
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.253
  [title] => Zachowania dehumanizujące pacjentów z perspektywy pracowników medycznych w oparciu o skalę behawioralnych wskaźników
  [title_en] => BEHAVIORS DEHUMANIZING PATIENTS FROM THE PERSPECTIVE OF MEDICAL STAFF BASED ON A SCALE OF BEHAVIORAL INDICATORS
  [authors] => Alicja Głebocka, Ewa Wilczek-Rużyczka
  [abstract] => 

O dehumanizacji mówi się najczęściej w kontekście wypalenia zawodowego. Niskie poczucie osiągnięć osobistych, małe zadowolenie z pracy oraz przedmiotowe traktowanie pacjentów to zjawiska relatywnie często diagnozowane wśród pracowników służby zdrowia. W zasadniczy sposób obniżają one jakość usług medycznych i negatywnie wpływają na dobrostan pacjentów. Prezentowane badania dotyczyły behawioralnych wskaźników dehumanizacji oraz zakresu ich identyfikacji i ewaluacji przez pielęgniarki. Przyjęto, że dehumanizacja może mieć swoje źródła nie tylko w czynnikach osobowościowych, społecznych czy instytucjonalnych, ale może wynikać z niewiedzy odnośnie zachowań dehumanizacyjnych. W badaniu z użyciem Skali Behawioralnych Wskaźników Dehumanizacji, stworzonej specjalnie dla potrzeb tego projektu, wzięło udział 51 pielęgniarek i 49 kobiet zatrudnionych w zawodach niemedycznych. Wyniki wykazały, że przejawy jawnej dehumanizacji obie grupy identyfikują i oceniają równie krytycznie, zaś w ocenie zachowań prezentujących dyskretne, ukryte formy dehumanizacji pielęgniarki są bardziej krytyczne od kobiet z grupy kontrolnej, choć częściej wskazują, że opisane sytuacje są nieprawdziwe. Badane prawidłowo identyfikują przejawy podmiotowego traktowania pacjentów – oceniając je pozytywnie, lecz jednocześnie wskazują, że zdarzają się one rzadko. Negatywnie odnoszą się do przedmiotowego traktowania, uznając je jako typowe. Wykonywany zawód okazał się być predyktorem oceny zachowań dehumanizacyjnych, choć kluczowe znaczenie miało w tym wypadku wcześniejsze nabycie wiedzy o wypaleniu zawodowym.

[abstract_en] =>

BEHAVIORAL INDICATORS

Depersonalization is one of the components of a burnout syndrome. A low level of life achievements satisfaction, emotional exhaustion and dehumanization are relatively often observed among medical staff. Burnout has negative influence on the quality of medical service and well-being of patients. The aim of the presented study was to analyze evaluation of behavioral indicators of dehumanization made by nurses. It was assumed that dehumanization could not only result from inherent-personal, social and institutional features, but that it can be caused by lack of knowledge about depersonalization. The Scale of Behavioral Indicators of Patient’s Dehumanization by Glebocka and Ruzyczka was used, and 100 participants took part in the survey. The comparison between nurses versus control group indicated no significant differences for the patient dehumanization indicator and significant differences for the latent one. Nurses were more critical in their evaluation, but they considered the latent dehumanization behaviors to occur very seldom. Generally participants could identify the behaviors adequately but they perceived the negative ones as more likely than the positive. Occupation was the significant predictor of the evaluation of dehumanizing behavior but the knowledge of burnout had a crucial importance.

[keywords] => Słowa kluczowe: dehumanizacja, wypalenie zawodowe, pielęgniarki, system opieki zdrowotnej [keywords_en] => Key words: dehumanization, burnout syndrome, nurses, medical care system [file_path] => /files/articles/2016-22-zachowania-dehumanizujce-pacjentw-z-perspektywy-pracownikw-medycznych-w-oparciu-o-skal-behawioralnych-wskanikw.pdf [okladka] => psychologoia_kliniczna_i_zdrowia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 253-260 )
zachowania-dehumanizujce-pacjentw-z-perspektywy-pracownikw-medycznych-w-oparciu-o-skal-behawioralnych-wskanikw

Zachowania dehumanizujące pacjentów z perspektywy pracowników medycznych w oparciu o skalę behawioralnych wskaźników

okladka
BEHAVIORS DEHUMANIZING PATIENTS FROM THE PERSPECTIVE OF MEDICAL STAFF BASED ON A SCALE OF BEHAVIORAL INDICATORS

Alicja Głebocka, Ewa Wilczek-Rużyczka

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.253

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 253-260

O dehumanizacji mówi się najczęściej w kontekście wypalenia zawodowego. Niskie poczucie osiągnięć osobistych, małe zadowolenie z pracy oraz przedmiotowe traktowanie pacjentów to zjawiska relatywnie często diagnozowane wśród pracowników służby zdrowia. W zasadniczy sposób obniżają one jakość usług medycznych i negatywnie wpływają na dobrostan pacjentów. Prezentowane badania dotyczyły behawioralnych wskaźników dehumanizacji oraz zakresu ich identyfikacji i ewaluacji przez pielęgniarki. Przyjęto, że dehumanizacja może mieć swoje źródła nie tylko w czynnikach osobowościowych, społecznych czy instytucjonalnych, ale może wynikać z niewiedzy odnośnie zachowań dehumanizacyjnych. W badaniu z użyciem Skali Behawioralnych Wskaźników Dehumanizacji, stworzonej specjalnie dla potrzeb tego projektu, wzięło udział 51 pielęgniarek i 49 kobiet zatrudnionych w zawodach niemedycznych. Wyniki wykazały, że przejawy jawnej dehumanizacji obie grupy identyfikują i oceniają równie krytycznie, zaś w ocenie zachowań prezentujących dyskretne, ukryte formy dehumanizacji pielęgniarki są bardziej krytyczne od kobiet z grupy kontrolnej, choć częściej wskazują, że opisane sytuacje są nieprawdziwe. Badane prawidłowo identyfikują przejawy podmiotowego traktowania pacjentów – oceniając je pozytywnie, lecz jednocześnie wskazują, że zdarzają się one rzadko. Negatywnie odnoszą się do przedmiotowego traktowania, uznając je jako typowe. Wykonywany zawód okazał się być predyktorem oceny zachowań dehumanizacyjnych, choć kluczowe znaczenie miało w tym wypadku wcześniejsze nabycie wiedzy o wypaleniu zawodowym.

Słowa kluczowe: dehumanizacja, wypalenie zawodowe, pielęgniarki, system opieki zdrowotnej