Array
(
  [id] => 354
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Założenia teoretyczne, konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy (PEZP)
  [title_en] => THEORETICAL ASSUMPTIONS, CONSTRUCTION AND FACTOR STRUCTURE OF TRANSITIONFROM VOCATIONAL EDUCATION TO WORK SCALE
  [authors] => Aleksander Hauziński
  [abstract] => 

W artykule przedstawiono założenia teoretyczne oraz procedurę konstrukcji Skali Przejścia z Edukacji do Pracy (PEZP). Na podstawie analiz wybranych teorii przejścia na rynek pracy oraz rozwoju tożsamości stwierdzono, że podjęcie zatrudnienia przez absolwentów zależy nie tylko od koniunktury rynku pracy i ich wyników szkolnych, ale i poziomu rozwoju tożsamości i trafnej oceny własnych zasobów. W tej perspektywie proces przejścia z edukacji na rynek pracy jest złożonym i długotrwałym zadaniem rozwojowym, w którym znaczącą rolę odgrywają wiedza o rynku pracy, poziom aspiracji i dojrzałość do osiągania kompromisu między oczekiwaniami a możliwościami. Wyniki konstrukcji Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy pokazują znaczenie konfrontacji z realiami oceny własnych możliwości i dużą świadomość znaczenia pracy zawodowej oraz zagrożeń związanych z podejmowaniem błędnych decyzji.

[abstract_en] =>

On the basis of the analysis of chosen theories regarding transition to the working environment as well as personality development it has been stated that taking jobs by graduates depends not only on the economical condition of the labour market and their academic results but also on the level of their personality development and accurate assessment of their own assets. Bearing this in mind the transition process from education to work is a complex and long-lasting developmental task where a crucial role is played by the knowledge of labour market, level of ambitions and ability to achieve the compromise between these aspirations and possibilities. The results of the construction of PEZP show the significance of confrontation of own abilities assessment and the great awareness of the importance of working as well as the hazards related to taking wrong decisions.

[keywords] => identity capital, theories of occupational choice, transition from education to work, employability [keywords_en] => identity capital, theories of occupational choice, transition from education to work, employability [file_path] => /files/articles/2012-18-zaoenia-teoretyczne_-konstrukcja-i-struktura-czynnikowa-skali-przejcia-z-edukacji-zawodowej-do-pracy-pezp.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 247-254 )
zaoenia-teoretyczne_-konstrukcja-i-struktura-czynnikowa-skali-przejcia-z-edukacji-zawodowej-do-pracy-pezp

Założenia teoretyczne, konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy (PEZP)

okladka
THEORETICAL ASSUMPTIONS, CONSTRUCTION AND FACTOR STRUCTURE OF TRANSITIONFROM VOCATIONAL EDUCATION TO WORK SCALE

Aleksander Hauziński

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 247-254

W artykule przedstawiono założenia teoretyczne oraz procedurę konstrukcji Skali Przejścia z Edukacji do Pracy (PEZP). Na podstawie analiz wybranych teorii przejścia na rynek pracy oraz rozwoju tożsamości stwierdzono, że podjęcie zatrudnienia przez absolwentów zależy nie tylko od koniunktury rynku pracy i ich wyników szkolnych, ale i poziomu rozwoju tożsamości i trafnej oceny własnych zasobów. W tej perspektywie proces przejścia z edukacji na rynek pracy jest złożonym i długotrwałym zadaniem rozwojowym, w którym znaczącą rolę odgrywają wiedza o rynku pracy, poziom aspiracji i dojrzałość do osiągania kompromisu między oczekiwaniami a możliwościami. Wyniki konstrukcji Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy pokazują znaczenie konfrontacji z realiami oceny własnych możliwości i dużą świadomość znaczenia pracy zawodowej oraz zagrożeń związanych z podejmowaniem błędnych decyzji.

identity capital, theories of occupational choice, transition from education to work, employability