Array
(
  [id] => 387
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.191
  [title] => Związek wymagań w pracy z wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracy: pośrednicząca rola konfliktu praca – rodzina i wzoru zachowania A
  [title_en] => THE RELATIONSHIPS BETWEEN JOB STRESSORS, JOB BURNOUT AND WORK ENGAGEMENT. THE MODERATING EFFECTS OF TYPE A BEHAVIOUR PATTERN AND MEDIATING EFFECTS OF WORK – FAMILY CONFLICT
  [authors] => Łukasz Baka, Romuald Derbis
  [abstract] => 

Celem badań było ustalenie czy konflikt praca – rodzina oraz wzór zachowania A pośredniczy w zależności pomiędzy stresorami w pracy, a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę. Zgodnie z modelem wymagania w pracy – zasoby przewidywaliśmy, że stresory w pracy oddziaływać będą na wypalenie zawodowe i zaangażowanie bezpośrednio oraz pośrednio - za pomocą konfliktu praca – rodzina. Z kolei wzór zachowania A będzie moderował efekt stresorów w pracy na wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę. Badaną grupą był personel medyczny (N= 282). Wyniki badań w dużym stopniu potwierdziły przewidywane zależności oraz efekty mediacji i moderacji. Dostarczają one również wsparcia dla założeń modelu wymagania w pracy – zasoby i sugerują jego rozwinięcie. 

[abstract_en] =>

The objective of our study was to examine whether work-family conflict mediates and type A behaviour pattern moderates the relationships between job stressors, job burnout, and work engagement. According to the Job Demands – Resources model we assumed that job demands would influence job burnout and work engagement by means of the variable of work-family conflict. Whereas type A behaviour pattern would moderate the effect of job demands upon job burnout and work engagement. The examined group comprised medical staff (N=282). The research results support the hypothesis to a large extent. The results confirm the assumptions of the Job Demands – Resources model on significance level.

[keywords] => stresory w pracy, wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę, konflikt praca – rodzina, wzór zachowania A [keywords_en] => job stressors, job burnout, work engagement, work-family conflict, type A behaviour patter [file_path] => /files/articles/2013-19-zwizek-wymaga-w-pracy-z-wypaleniem-zawodowym-i-zaangaowaniem-w-pracy_-poredniczca-rola-konfliktu-praca-rodzina-i-wzoru-zachowania-a.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 191-204 )
zwizek-wymaga-w-pracy-z-wypaleniem-zawodowym-i-zaangaowaniem-w-pracy_-poredniczca-rola-konfliktu-praca-rodzina-i-wzoru-zachowania-a

Związek wymagań w pracy z wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracy: pośrednicząca rola konfliktu praca – rodzina i wzoru zachowania A

okladka
THE RELATIONSHIPS BETWEEN JOB STRESSORS, JOB BURNOUT AND WORK ENGAGEMENT. THE MODERATING EFFECTS OF TYPE A BEHAVIOUR PATTERN AND MEDIATING EFFECTS OF WORK – FAMILY CONFLICT

Łukasz Baka, Romuald Derbis

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.191

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 191-204

Celem badań było ustalenie czy konflikt praca – rodzina oraz wzór zachowania A pośredniczy w zależności pomiędzy stresorami w pracy, a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę. Zgodnie z modelem wymagania w pracy – zasoby przewidywaliśmy, że stresory w pracy oddziaływać będą na wypalenie zawodowe i zaangażowanie bezpośrednio oraz pośrednio - za pomocą konfliktu praca – rodzina. Z kolei wzór zachowania A będzie moderował efekt stresorów w pracy na wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę. Badaną grupą był personel medyczny (N= 282). Wyniki badań w dużym stopniu potwierdziły przewidywane zależności oraz efekty mediacji i moderacji. Dostarczają one również wsparcia dla założeń modelu wymagania w pracy – zasoby i sugerują jego rozwinięcie. 

stresory w pracy, wypalenie zawodowe, zaangażowanie w pracę, konflikt praca – rodzina, wzór zachowania A