Array
(
  [id] => 362
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych
  [title_en] => EDUCATIONAL PATHWAYS OF UNIVERSITY STUDENTS AND THE STRUCTURE OF THEIR PROFESSIONAL VALUES
  [authors] => Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka, Agata Diec
  [abstract] => 

Artykuł podejmuje problematykę wartości zawodowych ludzi młodych kończących edukację w szkole wyższej. Badania mają charakter porównawczy – wyróżniono w nich dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę tradycyjną (studia na jednym kierunku) oraz ścieżkę nietradycyjną (studia na więcej niż jednym kierunku). Ważność badań wynika z obserwowanej w ostatnim czasie wśród młodych ludzi, studentów uczelni wyższych tendencji do realizowania „podwójnej” ścieżki edukacji postrzeganej jako skuteczna strategia zwiększająca konkurencyjność na rynku pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono motywy podejmowania więcej niż jednego kierunku studiów, zaprezentowano strukturę orientacji na wartości zawodowych w wyróżnionych grupach z uwzględnieniem kryterium płci oraz rozpoznano plany ludzi młodych na najbliższą przyszłość. 

[abstract_en] =>

The article presents the results of research concerning professional values preferred by young people who graduate from higher education institutions. The research is comparative in nature and distinguishes two pathways of an educational career: the so-called traditional pathway (referring to studies in one field only) and the non-traditional one (regarding studies in more than one field). The validity of the research results from the recently observed tendency among young people to realize a double educational pathway as a form of strengthening competitiveness in today’s labor market. Basing on the research, there were presented the motives for choosing a new career pathway and the hierarchy of professional values in the selected groups, as well as the young people’s plans for the nearest future were recognized.

[keywords] => wartości, edukacja, kariera [keywords_en] => values, education, career [file_path] => /files/articles/2012-18-cieki-edukacyjne-modych-kobiet-i-mczyzn-a-struktura-ich-wartoci-zawodowych.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 307-315 )
cieki-edukacyjne-modych-kobiet-i-mczyzn-a-struktura-ich-wartoci-zawodowych

Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych

okladka
EDUCATIONAL PATHWAYS OF UNIVERSITY STUDENTS AND THE STRUCTURE OF THEIR PROFESSIONAL VALUES

Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka, Agata Diec

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 307-315

Artykuł podejmuje problematykę wartości zawodowych ludzi młodych kończących edukację w szkole wyższej. Badania mają charakter porównawczy – wyróżniono w nich dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę tradycyjną (studia na jednym kierunku) oraz ścieżkę nietradycyjną (studia na więcej niż jednym kierunku). Ważność badań wynika z obserwowanej w ostatnim czasie wśród młodych ludzi, studentów uczelni wyższych tendencji do realizowania „podwójnej” ścieżki edukacji postrzeganej jako skuteczna strategia zwiększająca konkurencyjność na rynku pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono motywy podejmowania więcej niż jednego kierunku studiów, zaprezentowano strukturę orientacji na wartości zawodowych w wyróżnionych grupach z uwzględnieniem kryterium płci oraz rozpoznano plany ludzi młodych na najbliższą przyszłość. 

wartości, edukacja, kariera