Array
(
  [id] => 385
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.171
  [title] => Czy jest jeszcze sens spierania się o cokolwiek w psychologii?
  [title_en] => IS THERE STILL ANYTHING LEFT TO ARGUE ABOUT IN PSYCHOLOGY?
  [authors] => Stanisław Kowalik
  [abstract] => 

Rozwój współczesnej psychologii charakteryzuje się: a) osłabieniem związków z filozofią, b) preferowaniem badań empirycznych w stosunku do poszukiwania nowych rozwiązań teoretycznych, c) dominacją psychologii o orientacji kognitywno-behawioralnej, d) pogłębiającym się rozdziałem między psychologią akademicką i praktyką psychologiczną. W artykule przedstawiono przyczyny powyższych zjawisk oraz zaproponowano nowe kierunki badań psychologicznych. Punktem wyjścia dla tej analizy uczyniono koncepcję konwergencyjno-dywergencyjnego rozwoju psychologii. 

[abstract_en] =>

The development of contemporary psychology is characterised by: a) weakening of inks with philosophy, b) preference of empirical research over the search of theoretical solutions, c) dominance of cognitive-behavioural psychology, d) increasing separation of academic psychology and psychological practice. The article presents the causes of the above phenomena and new directions of psychological research. The starting point for this analysis was the convergence-divergence concept of the development of psychology.

[keywords] => jedność nauki, fakt psychologiczny, status teorii psychologicznych, wyjaśnianie i rozumienie w psychologii [keywords_en] => unity of science, psychological fact, status of psychological theories, explanation and comprehension in psychology [file_path] => /files/articles/2013-19-czy-jest-jeszcze-sens-spierania-si-o-cokolwiek-w-psychologii.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 171-180 )
czy-jest-jeszcze-sens-spierania-si-o-cokolwiek-w-psychologii

Czy jest jeszcze sens spierania się o cokolwiek w psychologii?

okladka
IS THERE STILL ANYTHING LEFT TO ARGUE ABOUT IN PSYCHOLOGY?

Stanisław Kowalik

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.171

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 171-180

Rozwój współczesnej psychologii charakteryzuje się: a) osłabieniem związków z filozofią, b) preferowaniem badań empirycznych w stosunku do poszukiwania nowych rozwiązań teoretycznych, c) dominacją psychologii o orientacji kognitywno-behawioralnej, d) pogłębiającym się rozdziałem między psychologią akademicką i praktyką psychologiczną. W artykule przedstawiono przyczyny powyższych zjawisk oraz zaproponowano nowe kierunki badań psychologicznych. Punktem wyjścia dla tej analizy uczyniono koncepcję konwergencyjno-dywergencyjnego rozwoju psychologii. 

jedność nauki, fakt psychologiczny, status teorii psychologicznych, wyjaśnianie i rozumienie w psychologii