Array
(
  [id] => 406
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.39
  [title] => Czy nauki prawne mogą być wzorem dla psychologii?
  [title_en] => CAN LEGAL STUDIES BE THE MODEL FOR PSYCHOLOGY?
  [authors] => Agnieszka Mielniczuk
  [abstract] => 

W dobie dzisiejszych przemian przed psychologią naukową stoją nowe wyzwania. Czy poradzi sobie z nimi dyscyplina, którą charakteryzuje wielka różnorodność teorii, w której podstawowe pojęcia rozumiane bywają na różne sposoby? Mamy liczne definicje podstawowych pojęć psychologicznych, różnicujemy znaczenie określeń, które w potocznej świadomości funkcjonują jako synonimy. Nie tylko psychologom trudno jest poruszać się w tym chaosie terminologicznym, ale zniechęca on także przedstawicieli innych nauk do podjęcia wspólnych badań. Z tego względu warto zastanowić się czy (przynajmniej teoretycznie) takim idealnym wzorem dla psychologii nie mogłyby stać się nauki prawne. Oczywiście nauki prawne definiowane jako zbiór nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się prawem czyli systemem norm, rozumianych jako ogólne, abstrakcyjne i jednoznaczne dyrektywypostępowania. Nauki te charakteryzuje: precyzja językowa, jednoznaczna terminologia, hierarchiczna struktura, niesprzeczność wyinterpretowanych norm, zupełność systemu określającego charakter stosowanego prawa. Można również czerpać doświadczenia z zasad bardziej specyficznych odnoszących się do części systemu prawa, wynikających z poszczególnych jego gałęzi/ działów (na przykład z autonomii woli czy prekluzji procesowej).

[abstract_en] =>

In the face of current changes psychological science is being constantly challenged. Will the discipline which consists of such diversity of theories, in which even basic concepts can be understood differently deal with these challenges? We use numerous definitions of intelligence, personality and temperament; we differentiate between concepts that are understood as synonyms in general knowledge (eg. fear and anxiety). It is difficult to move around this terminological chaos not only for psychologists, but also for researchers in other fields who are often discouraged from starting joint research with psychologists. This is why it is worth considering whether (theoretically) legal studies could be used as an ideal model for psychology. Of course in this context legal studies would be understood as a set of disciplines (humanities and social sciences) that study law – a system of general, abstract and univocal rules and guidelines to govern behaviour. These disciplines are characterized by: precision of language, univocal terminology, hierarchical structure, non-contradiction of interpreted norms, and completeness of the system that defines usage of a given law. We can also benefit from more precise rules that refer to particular parts of the legal system, come from individual branches/sectors of law (eg. party autonomy or legal proceedings limitation). 

[keywords] => psychology, norm, law [keywords_en] => psychology, norm, law [file_path] => /files/articles/2014-20-czy-nauki-prawne-mog-by-wzorem-dla-psychologii.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 39-43 )
czy-nauki-prawne-mog-by-wzorem-dla-psychologii

Czy nauki prawne mogą być wzorem dla psychologii?

okladka
CAN LEGAL STUDIES BE THE MODEL FOR PSYCHOLOGY?

Agnieszka Mielniczuk

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.39

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 39-43

W dobie dzisiejszych przemian przed psychologią naukową stoją nowe wyzwania. Czy poradzi sobie z nimi dyscyplina, którą charakteryzuje wielka różnorodność teorii, w której podstawowe pojęcia rozumiane bywają na różne sposoby? Mamy liczne definicje podstawowych pojęć psychologicznych, różnicujemy znaczenie określeń, które w potocznej świadomości funkcjonują jako synonimy. Nie tylko psychologom trudno jest poruszać się w tym chaosie terminologicznym, ale zniechęca on także przedstawicieli innych nauk do podjęcia wspólnych badań. Z tego względu warto zastanowić się czy (przynajmniej teoretycznie) takim idealnym wzorem dla psychologii nie mogłyby stać się nauki prawne. Oczywiście nauki prawne definiowane jako zbiór nauk humanistycznych i społecznych zajmujących się prawem czyli systemem norm, rozumianych jako ogólne, abstrakcyjne i jednoznaczne dyrektywypostępowania. Nauki te charakteryzuje: precyzja językowa, jednoznaczna terminologia, hierarchiczna struktura, niesprzeczność wyinterpretowanych norm, zupełność systemu określającego charakter stosowanego prawa. Można również czerpać doświadczenia z zasad bardziej specyficznych odnoszących się do części systemu prawa, wynikających z poszczególnych jego gałęzi/ działów (na przykład z autonomii woli czy prekluzji procesowej).

psychology, norm, law