Array
(
  [id] => 62
  [date] => 2016-08-03
  [doi] => 10.14691/CPPJ.21.2.239
  [title] => Dalsza walidacja Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW15)
  [title_en] => FURTHER VALIDATION OF THE PROACTIVITY SCALE IN PENITENTIARY ISOLATION (PPI)
  [authors] => Bartosz Kwiatkowski
  [abstract] => 

W artykule przedstawiono ostateczną wersję Skal Proaktywności w Izolacyji Więziennej (SPIW). Skala ta składająca się z 15 pozycji jest przeznaczona do pomiaru działań i efektów podejmowanych przez więźniów podczas odbywania kary. W celu sprawdzenia właściwości psychometrycznych SPIW przeprowadzone zostały dwa badania walidacyjne na dwóch różnych grupach osób pozbawionych wolności. W pierwszym badaniu przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową z 3 zadanymi czynnikami: 1 - Proaktywnością Adaptacyjną Doraźną; 2 - Proaktywnością Adaptacyjną Kontynuacyjną; 3 - Proaktywnością Adaptacyjną Projekcyjną. Następnie przeprowadzono za pomocą modelowania SEM konfirmacyjną analizę czynnikową. Wyniki tego badania sugerują dobre dopasowanie trzech czynników SPIW (RMSA = .049). Drugie badanie przeprowadzono na dwóch innych grupach więźniów, w celu sprawdzenia trafności skali. Podsumowując, wyniki analizy wskazują, że SPIW jest trafnym i rzetelnym narzędziem do pomiaru proaktywności osób przebywających w środowisku więziennym.

[abstract_en] => [keywords] => proaktywność, aktywność, przygotowanie do życia, walidacja skali [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2015-21-dalsza-walidacja-skali-proaktywnoci-w-izolacji-wiziennej-spiw15.pdf [okladka] => psychologia_sadowa_prawa_i_penitencjarna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2 [strony] => 239-251 )
dalsza-walidacja-skali-proaktywnoci-w-izolacji-wiziennej-spiw15

Dalsza walidacja Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW15)

okladka
FURTHER VALIDATION OF THE PROACTIVITY SCALE IN PENITENTIARY ISOLATION (PPI)

Bartosz Kwiatkowski

DOI:10.14691/CPPJ.21.2.239

Rocznik: 2015 Tom: 21 Numer: 2
Strony: 239-251

W artykule przedstawiono ostateczną wersję Skal Proaktywności w Izolacyji Więziennej (SPIW). Skala ta składająca się z 15 pozycji jest przeznaczona do pomiaru działań i efektów podejmowanych przez więźniów podczas odbywania kary. W celu sprawdzenia właściwości psychometrycznych SPIW przeprowadzone zostały dwa badania walidacyjne na dwóch różnych grupach osób pozbawionych wolności. W pierwszym badaniu przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową z 3 zadanymi czynnikami: 1 - Proaktywnością Adaptacyjną Doraźną; 2 - Proaktywnością Adaptacyjną Kontynuacyjną; 3 - Proaktywnością Adaptacyjną Projekcyjną. Następnie przeprowadzono za pomocą modelowania SEM konfirmacyjną analizę czynnikową. Wyniki tego badania sugerują dobre dopasowanie trzech czynników SPIW (RMSA = .049). Drugie badanie przeprowadzono na dwóch innych grupach więźniów, w celu sprawdzenia trafności skali. Podsumowując, wyniki analizy wskazują, że SPIW jest trafnym i rzetelnym narzędziem do pomiaru proaktywności osób przebywających w środowisku więziennym.

proaktywność, aktywność, przygotowanie do życia, walidacja skali