Array
(
  [id] => 42
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.27
  [title] => Doświadczenia sensualne w perspektywie społecznej: rytuały, performanse społeczne w wybranych koncepcjach teoretycznych
  [title_en] => SENSUAL EXPERIENCE IN SOCIAL CONTEXT: RITUALS, SOCIAL PERFORMANCES IN THE LIGHT OF MODERN SOCIAL THEORIES
  [authors] => Dariusz Grzonka
  [abstract] => 

Motywem przewodnim pracy jest rola rytuałów i performansów jako nośników doświadczenia sensualnego. W oparciu o wybrane koncepcje teoretyczne z zakresu socjologii (Goffman, Collins, Alexander, de Certeau, Bourdieu), studiów nad rytuałem (Schechner, Rothenbuhler, Wachowski), antropologii (Goody, Turner) oraz psychologii (Gergen, Burr) wskazane zostaną sposoby umocowania zachowań rytualnych w relacjach interpersonalnych oraz ich cielesne emanacje.

[abstract_en] => [keywords] => rytuał, performans, interakcjonizm, antropologia społeczna [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2016-22-dowiadczenia-sensualne-w-perspektywie-spoecznej_-rytuay_-performanse-spoeczne-w-wybranych-koncepcjach-teoretycznych.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 27-36 )
dowiadczenia-sensualne-w-perspektywie-spoecznej_-rytuay_-performanse-spoeczne-w-wybranych-koncepcjach-teoretycznych

Doświadczenia sensualne w perspektywie społecznej: rytuały, performanse społeczne w wybranych koncepcjach teoretycznych

okladka
SENSUAL EXPERIENCE IN SOCIAL CONTEXT: RITUALS, SOCIAL PERFORMANCES IN THE LIGHT OF MODERN SOCIAL THEORIES

Dariusz Grzonka

DOI:10.14691/CPPJ.22.1.27

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 27-36

Motywem przewodnim pracy jest rola rytuałów i performansów jako nośników doświadczenia sensualnego. W oparciu o wybrane koncepcje teoretyczne z zakresu socjologii (Goffman, Collins, Alexander, de Certeau, Bourdieu), studiów nad rytuałem (Schechner, Rothenbuhler, Wachowski), antropologii (Goody, Turner) oraz psychologii (Gergen, Burr) wskazane zostaną sposoby umocowania zachowań rytualnych w relacjach interpersonalnych oraz ich cielesne emanacje.

rytuał, performans, interakcjonizm, antropologia społeczna