Array
(
  [id] => 51
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.121
  [title] => Indywidualny i kulturowy system wartości a zadowolenie z życia. Porównawcze badanie polsko-meksykańskie
  [title_en] => PERSONAL AND CULTURAL VALUE ORIENTATIONS, AND LIFE SATISFACTION. THE COMPARISON BETWEEN POLISH AND MEXICAN GROUPS
  [authors] => Józef Maciuszek
  [abstract] => 

Celem badania przestawionego w artykule było porównanie wartości osobistych i kulturowych w kulturach Polski i Meksyku, a także w zanalizowanie zależności pomiędzy wartościami i zadowoleniem z życia. Badania przeprowadzono na dwóch próbkach studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Monterrey. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Portretu Wartości oraz Skalę Zadowolenia z Życia. Uzyskane wyniki wskazują na podobieństwa i różnice w orientacji wartości osobistych i kulturowych w obu kulturach. Uczestnicy z Meksyku wykazywali wyższy poziom zadowolenia z życia (LS). W polskiej grupie LS był skorelowany z dwoma wartościami (dodatnio z życzliwością i ujemnie z hedonizmem). W Meksyku LS koreluje ujemnie z uniwersalizmu.

[abstract_en] =>

The aim of the study was to compare personal and cultural values in Polish and Mexican cultures and also to examine relationships between values and life satisfaction. We conducted the study on two student samples from Jagiellonian University and University of Monterrey. We employed the Portrait Values Questionnaire and the Life Satisfaction Scale. The obtained results demonstrate similarities and differences in personal and cultural value orientations in both cultures. Participants from Mexico declared higher levels of life satisfaction (LS). In the Polish group LS was correlated with two values (positively with benevolence and negatively with hedonism). In Mexico LS correlated negatively with universalism.

[keywords] => dobrostan, zadowolenie z życia, wartości, kultura [keywords_en] => well-being, life satisfaction, values, culture [file_path] => /files/articles/2016-22-indywidualny-i-kulturowy-system-wartoci-a-zadowolenie-z-ycia.-porwnawcze-badanie-polskomeksykaskie.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 121-129 )
indywidualny-i-kulturowy-system-wartoci-a-zadowolenie-z-ycia.-porwnawcze-badanie-polskomeksykaskie

Indywidualny i kulturowy system wartości a zadowolenie z życia. Porównawcze badanie polsko-meksykańskie

okladka
PERSONAL AND CULTURAL VALUE ORIENTATIONS, AND LIFE SATISFACTION. THE COMPARISON BETWEEN POLISH AND MEXICAN GROUPS

Józef Maciuszek

DOI: 10.14691/CPPJ.22.1.121

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 121-129

Celem badania przestawionego w artykule było porównanie wartości osobistych i kulturowych w kulturach Polski i Meksyku, a także w zanalizowanie zależności pomiędzy wartościami i zadowoleniem z życia. Badania przeprowadzono na dwóch próbkach studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Monterrey. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz Portretu Wartości oraz Skalę Zadowolenia z Życia. Uzyskane wyniki wskazują na podobieństwa i różnice w orientacji wartości osobistych i kulturowych w obu kulturach. Uczestnicy z Meksyku wykazywali wyższy poziom zadowolenia z życia (LS). W polskiej grupie LS był skorelowany z dwoma wartościami (dodatnio z życzliwością i ujemnie z hedonizmem). W Meksyku LS koreluje ujemnie z uniwersalizmu.

dobrostan, zadowolenie z życia, wartości, kultura