Array
(
  [id] => 361
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Jakość życia kobiet migrujących zarobkowo oraz jej wpływ na intencję ponownych wyjazdów
  [title_en] => CHANGES IN QUALITY OF LIFE OF FEMALE ECONOMIC MIGRANTS DURING MIGRATIONAND AFTER RETURN
  [authors] => Bohdan Rożnowski
  [abstract] => 

Jakość życia jest jednym z kluczowych pojęć we współczesnej psychologii. W badaniach wybrano koncepcję Schlalocka (1997) jako podstawę definicji operacyjnej pojęcia. Ocenę jakości życia powiązano z modelem Hugo (1982) wskazującym na przesłanki decyzji migracyjnych. Postawiono hipotezę, że to ocena jakości życia jest podstawą planowania emigracji zarobkowej. Hipotezę sprawdzano na próbie 300 kobiet, które wróciły do Polski z migracji zarobkowej. Próba dobrana według metodologii „kuli śniegowej” składała się z trzech warstw osób: przed wyjazdem były bezrobotnymi, pracującymi na roli i pracującymi poza rolnictwem. Zebrane wyniki wskazują, że ocena jakości życia ma umiarkowany wpływ na intencję zmiany lokalizacji. Różne komponenty tej oceny mają odmienny kierunek wpływu. Sytuacja zawodowa ma wpływ na siłę wpływu poszczególnych komponentów jakości życia na intencję migracji.

[abstract_en] =>

Quality of life is one of the key concepts in modern psychology. In the studies the model proposed by Schalock (1997) was selected as the basis of the operational definition of the concept. Quality of life was associated with the proposition of Hugo (1982), indicating the reasons for the decision to migrate. We hypothesized that the assessment of quality of life is the basis for planning gainful emigration. The hypothesis was tested on a sample of 300 women who returned to Poland after labor migration. The Subjects were chosen according to the “snowball” methodology. The sample were composed of three layers: those who had been unemployed before migration, those who had worked on farms, and finally those who had worked outside agriculture. The collected results indicate that the assessment of quality of life has a moderate effect on the intention to change location. Different components of this assessment are vary in the direction of influence. The employment status influences the strength of the impact of individual components of quality of life on the intention of migration.

[keywords] => quality of life, migration decision, woman migration [keywords_en] => quality of life, migration decision, woman migration [file_path] => /files/articles/2012-18-jako-ycia-kobiet-migrujcych-zarobkowo-oraz-jej-wpyw-na-intencj-ponownych-wyjazdw.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 297-306 )
jako-ycia-kobiet-migrujcych-zarobkowo-oraz-jej-wpyw-na-intencj-ponownych-wyjazdw

Jakość życia kobiet migrujących zarobkowo oraz jej wpływ na intencję ponownych wyjazdów

okladka
CHANGES IN QUALITY OF LIFE OF FEMALE ECONOMIC MIGRANTS DURING MIGRATIONAND AFTER RETURN

Bohdan Rożnowski

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 297-306

Jakość życia jest jednym z kluczowych pojęć we współczesnej psychologii. W badaniach wybrano koncepcję Schlalocka (1997) jako podstawę definicji operacyjnej pojęcia. Ocenę jakości życia powiązano z modelem Hugo (1982) wskazującym na przesłanki decyzji migracyjnych. Postawiono hipotezę, że to ocena jakości życia jest podstawą planowania emigracji zarobkowej. Hipotezę sprawdzano na próbie 300 kobiet, które wróciły do Polski z migracji zarobkowej. Próba dobrana według metodologii „kuli śniegowej” składała się z trzech warstw osób: przed wyjazdem były bezrobotnymi, pracującymi na roli i pracującymi poza rolnictwem. Zebrane wyniki wskazują, że ocena jakości życia ma umiarkowany wpływ na intencję zmiany lokalizacji. Różne komponenty tej oceny mają odmienny kierunek wpływu. Sytuacja zawodowa ma wpływ na siłę wpływu poszczególnych komponentów jakości życia na intencję migracji.

quality of life, migration decision, woman migration