Array
(
  [id] => 52
  [date] => 2016-08-02
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.1.131
  [title] => Konstrukcja i wstępna analiza Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)
  [title_en] => THE DESIGN AND PRELIMINARY PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF THE PERCEIVED STRESS AT WORK QUESTIONNAIRE
  [authors] => Teresa Chirkowska-Smolak, Jarosław Grobelny
  [abstract] => 

Artykuł prezentuje wyniki prac nad skalą Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP), narzędzia służącego do pomiaru stresu zawodowego rozumianego jako postrzegana ocena relacji między pracownikiem a środowiskiem pracy. Narzędzie jest oparte na kwestionariuszu PSS-10. Własności psychometryczne PSwP poddano ocenie w dwóch badaniach z udziałem 537 aktywnych zawodowo uczestników. Zweryfikowano rozkład wyników skali, jej strukturę czynnikową, rzetelność oraz trafność, analizując związki wyniku ogólnego skali z innymi miarami dotyczącymi postaw wobec pracy oraz objawów psychosomatycznych. Uzyskane wyniki wskazały, że PSwP charakteryzuje się dobrymi parametrami psychometrycznymi. Sprawdzono, że narzędzie ma 2-czynnikową strukturę oraz bardzo dobrą zgodność wewnętrzną i trafność. Analizy pozwalają uznać PSwP za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru postrzeganego stresu zawodowego oraz rekomendować jego stosowanie w praktyce diagnozy i interwencji organizacyjnej.

[abstract_en] => [keywords] => postrzegany stres w pracy, psychospołeczne warunki pracy [keywords_en] => [file_path] => /files/articles/2016-22-konstrukcja-i-wstpna-analiza-kwestionariusza-postrzeganego-stresu-w-pracy-pswp.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1 [strony] => 131-139 )
konstrukcja-i-wstpna-analiza-kwestionariusza-postrzeganego-stresu-w-pracy-pswp

Konstrukcja i wstępna analiza Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)

okladka
THE DESIGN AND PRELIMINARY PSYCHOMETRIC ANALYSIS OF THE PERCEIVED STRESS AT WORK QUESTIONNAIRE

Teresa Chirkowska-Smolak, Jarosław Grobelny

DOI:10.14691/CPPJ.22.1.131

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 1
Strony: 131-139

Artykuł prezentuje wyniki prac nad skalą Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP), narzędzia służącego do pomiaru stresu zawodowego rozumianego jako postrzegana ocena relacji między pracownikiem a środowiskiem pracy. Narzędzie jest oparte na kwestionariuszu PSS-10. Własności psychometryczne PSwP poddano ocenie w dwóch badaniach z udziałem 537 aktywnych zawodowo uczestników. Zweryfikowano rozkład wyników skali, jej strukturę czynnikową, rzetelność oraz trafność, analizując związki wyniku ogólnego skali z innymi miarami dotyczącymi postaw wobec pracy oraz objawów psychosomatycznych. Uzyskane wyniki wskazały, że PSwP charakteryzuje się dobrymi parametrami psychometrycznymi. Sprawdzono, że narzędzie ma 2-czynnikową strukturę oraz bardzo dobrą zgodność wewnętrzną i trafność. Analizy pozwalają uznać PSwP za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru postrzeganego stresu zawodowego oraz rekomendować jego stosowanie w praktyce diagnozy i interwencji organizacyjnej.

postrzegany stres w pracy, psychospołeczne warunki pracy