Array
(
  [id] => 78
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.237
  [title] => Mapy poznawcze zainteresowań
  [title_en] => COGNITIVE MAPS OF INTERESTS
  [authors] => Aleksander Hauziński
  [abstract] => 

W artykule przedstawiono teoretyczne założenia psychologicznych koncepcji zainteresowań. Wskazano na znaczenie zainteresowań szkolnych w procesie edukacji. Odwołano się do teorii map poznawczych i przedstawiono przykłady wykorzystania techniki mapowania poznawczego w celu graficznej prezentacji zainteresowań. Mapy poznawcze zainteresowań poddano analizie zwracając uwagę na różnice między ich formą obrazową i słowną. Szczególną uwagę zwrócono na proces kategoryzacji i hierarchicznego uporządkowania map. Porównano zawartość map oraz ich zakres i treść. 

[abstract_en] =>

The paper presents the theoretical assumptions of psychological concepts of interests. It stresses the importance of school interests in the process of education. The theory of cognitive maps has been referred to and the examples of the usage of cognitive mapping techniques for graphical representation of interests have been presented. The maps of cognitive interests have been analyzed regarding attention paid to the differences between their verbal and pictorial form. Particular attention has been paid to the process of categorization and hierarchical map ordering. Map content and their scope and contents have been compared.

[keywords] => Słowa kluczowe: zainteresowania, mapy poznawcze, mapowanie poznawcze, edukacja [keywords_en] => Key words: psychology of interests, cognitive maps, cognitive mapping, education [file_path] => /files/articles/2016-22-mapy-poznawcze-zainteresowa.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 237-251 )
mapy-poznawcze-zainteresowa

Mapy poznawcze zainteresowań

okladka
COGNITIVE MAPS OF INTERESTS

Aleksander Hauziński

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.237

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 237-251

W artykule przedstawiono teoretyczne założenia psychologicznych koncepcji zainteresowań. Wskazano na znaczenie zainteresowań szkolnych w procesie edukacji. Odwołano się do teorii map poznawczych i przedstawiono przykłady wykorzystania techniki mapowania poznawczego w celu graficznej prezentacji zainteresowań. Mapy poznawcze zainteresowań poddano analizie zwracając uwagę na różnice między ich formą obrazową i słowną. Szczególną uwagę zwrócono na proces kategoryzacji i hierarchicznego uporządkowania map. Porównano zawartość map oraz ich zakres i treść. 

Słowa kluczowe: zainteresowania, mapy poznawcze, mapowanie poznawcze, edukacja