Array
(
  [id] => 374
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Mechanizm sprężystości psychicznej– model mediacji dwukrokowej z udziałem aktywnego radzenia sobie i pozytywnego afektu wśród artystów muzyków
  [title_en] => MECHANISMS OF RESILIENCY A TWO-STEP MEDIATION WITH ACTIVE COPING AND POSITIVE AFFECT AMONG MUSICIANS
  [authors] => Łukasz D. Kaczmarek, Katarzyna Aleszczyk
  [abstract] => 

Sprężystość psychiczna przejawia się zdolnością dostosowania poziomu kontroli impulsów do warunków sytuacyjnych (Block, Kremen, 1996). We wcześniejszych badaniach wykazano, że sprężystość psychiczna wpływa pośrednio na satysfakcję z życia za pośrednictwem pozytywnego afektu lub strategii aktywnego radzenia sobie. W tym badaniu oczekiwaliśmy wystąpienia mediacji dwukrokowej polegającej na tym, że aktywne radzenie sobie oraz pozytywny afekt będą tworzyć sekwencję mediatorów. Zestaw kwestionariuszy zawierający Kwestionariusz Sprężystości Psychicznej, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE oraz Skalę Satysfakcji z Życia, został wypełniony przez 111 muzyków w wieku od 19 do 30 lat (M=22.31;SD=2.47). Wykazano przy użyciu techniki boostraping istotność dwukrokowego efektu pośredniego. p.e.=.30, 95%CIs [.15; .46]. Badania wskazują na nadrzędną rolę pozytywnego afektu w mechanizmach sprężystości psychicznej.

[abstract_en] =>

Resiliency is the ability to adapt one’s level of control temporarily up or down as circumstances dictate (Block& Kremen, 1996). In our earlier studies support was found for the model in which resiliency has an indirect effect on satisfaction with life through positive affect or active coping strategies. In the present study we hypothesized a two-step mediation in which active coping and positive affect are mediators in a sequential order. A set of psychometric questionnaires was completed by 111 musicians in the ages between 19 and 30 (M=22.31; SD=2.47): Ego Resiliency Scale, Multidimensional Coping Inventory COPE, Positive and Negative Affect Schedule, and Satisfaction with Life Scale. As for the main result, the bootstrapping technique showed that the hypothesized two-step indirect effects was significant, p.e.=.30, 95%CIs [.15; .46]. This study supported the superior role of positive affect in the working mechanisms of resiliency. 

[keywords] => sprężystość psychiczna, radzenie sobie ze stresem, pozytywny afekt, satysfakcja z życia, mediacja dwukrokowa [keywords_en] => resiliency, coping with stress, positive affect, satisfaction with life, two-step mediation [file_path] => /files/articles/2013-19-mechanizm-sprystoci-psychicznej-model-mediacji-dwukrokowej-z-udziaem-aktywnego-radzenia-sobie-i-pozytywnego-afektu-wrd-artystw-muzykw.pdf [okladka] => psychologia_osobowosci.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 67-72 )
mechanizm-sprystoci-psychicznej-model-mediacji-dwukrokowej-z-udziaem-aktywnego-radzenia-sobie-i-pozytywnego-afektu-wrd-artystw-muzykw

Mechanizm sprężystości psychicznej– model mediacji dwukrokowej z udziałem aktywnego radzenia sobie i pozytywnego afektu wśród artystów muzyków

okladka
MECHANISMS OF RESILIENCY A TWO-STEP MEDIATION WITH ACTIVE COPING AND POSITIVE AFFECT AMONG MUSICIANS

Łukasz D. Kaczmarek, Katarzyna Aleszczyk

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 67-72

Sprężystość psychiczna przejawia się zdolnością dostosowania poziomu kontroli impulsów do warunków sytuacyjnych (Block, Kremen, 1996). We wcześniejszych badaniach wykazano, że sprężystość psychiczna wpływa pośrednio na satysfakcję z życia za pośrednictwem pozytywnego afektu lub strategii aktywnego radzenia sobie. W tym badaniu oczekiwaliśmy wystąpienia mediacji dwukrokowej polegającej na tym, że aktywne radzenie sobie oraz pozytywny afekt będą tworzyć sekwencję mediatorów. Zestaw kwestionariuszy zawierający Kwestionariusz Sprężystości Psychicznej, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE oraz Skalę Satysfakcji z Życia, został wypełniony przez 111 muzyków w wieku od 19 do 30 lat (M=22.31;SD=2.47). Wykazano przy użyciu techniki boostraping istotność dwukrokowego efektu pośredniego. p.e.=.30, 95%CIs [.15; .46]. Badania wskazują na nadrzędną rolę pozytywnego afektu w mechanizmach sprężystości psychicznej.

sprężystość psychiczna, radzenie sobie ze stresem, pozytywny afekt, satysfakcja z życia, mediacja dwukrokowa