Array
(
  [id] => 337
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Metoda samobadania wrażliwości kulturowejw procesie diagnozowania
  [title_en] => THE METHOD OF SELF-EXAMINATION OF CULTURAL SENSITIVITY IN ASSESSMENT PROCESS
  [authors] => Władysław Jacek Paluchowski, Magdalena Kowalewska, Anna Słysz
  [abstract] => 

Celem artykułu jest prezentacja metody do samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania. Zadanie studentów polega na konceptualizacji przypadku klienta odmiennego kulturowo na podstawie krótkich opisów przypadku – tzw. winiet. W ramach konceptualizacji badani są proszeni o generowanie możliwych hipotez na temat problemów klienta oraz efektywnych interwencji. Badani otrzymują punkty jedynie za wygenerowanie hipotez i interwencji nawiązujących bezpośrednio do kontekstu kulturowego klienta. Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób można wykorzystać tę metodę na zajęciach z diagnozy psychologicznej.

[abstract_en] =>

The aim of this article is to present the method of self-examination of cultural sensitivity in assessment process. The task of the students is to prepare a case conceptualization of culturally different client based on short case study – vignettes. In those conceptualizations examined individuals are asked to generate possible hypotheses about the client’s problem and effective interventions. Individuals are pointed only for generating hypotheses and interventions that are directly related to the client’s cultural context. The authors explain how the method can be used in teaching psychological assessment.

[keywords] => self-examination, cultural sensitivity, assessment process [keywords_en] => self-examination, cultural sensitivity, assessment process [file_path] => /files/articles/2012-18-metoda-samobadania-wraliwoci-kulturowejw-procesie-diagnozowania.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1 [strony] => 75-79 )
metoda-samobadania-wraliwoci-kulturowejw-procesie-diagnozowania

Metoda samobadania wrażliwości kulturowejw procesie diagnozowania

okladka
THE METHOD OF SELF-EXAMINATION OF CULTURAL SENSITIVITY IN ASSESSMENT PROCESS

Władysław Jacek Paluchowski, Magdalena Kowalewska, Anna Słysz

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 1
Strony: 75-79

Celem artykułu jest prezentacja metody do samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania. Zadanie studentów polega na konceptualizacji przypadku klienta odmiennego kulturowo na podstawie krótkich opisów przypadku – tzw. winiet. W ramach konceptualizacji badani są proszeni o generowanie możliwych hipotez na temat problemów klienta oraz efektywnych interwencji. Badani otrzymują punkty jedynie za wygenerowanie hipotez i interwencji nawiązujących bezpośrednio do kontekstu kulturowego klienta. Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób można wykorzystać tę metodę na zajęciach z diagnozy psychologicznej.

self-examination, cultural sensitivity, assessment process