Array
(
  [id] => 411
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.87
  [title] => Metody badania pamięci operacyjnej u dzieci przedszkolnych
  [title_en] => METHODS OF ASSESSING WORKING MEMORY IN PRESCHOOL CHILDREN
  [authors] => Sara Filipiak
  [abstract] => 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych metod pomiaru czterech komponentów pamięci operacyjnej: pętli fonologicznej, notatnika wzrokowo-przestrzennego, bufora epizodycznego oraz centralnego ośrodka wykonawczego u dzieci przedszkolnych. W pierwszej części omówiona zostanie koncepcja modelu pamięci operacyjnej Baddeleya i Hitcha (1974) oraz zrewidowany model pamięci operacyjnej Baddeleya (2000). W drugiej części zaprezentowane zostaną metody pomiaru poszczególnych komponentów pamięci operacyjnej w okresie średniego dzieciństwa. 

[abstract_en] =>

The purpose of the article is to present some types of methods used for assessing four components of working memory in preschool children: phonological loop, visuospatial sketchpad, central executive, and episodic buffer. In the first part, the Baddeley & Hitch (1974) concept of working memory model and the revised model of working memory (Baddeley, 2000) are discussed. The second part outlines the ways of measuring each of working memory’s component in the middle childhood phase.

[keywords] => pamięć operacyjna, metody pomiaru, wiek przedszkolny [keywords_en] => working memory, methods of assessing, preschool children [file_path] => /files/articles/2014-20-metody-badania-pamici-operacyjnej-u-dzieci-przedszkolnych.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 87-92 )
metody-badania-pamici-operacyjnej-u-dzieci-przedszkolnych

Metody badania pamięci operacyjnej u dzieci przedszkolnych

okladka
METHODS OF ASSESSING WORKING MEMORY IN PRESCHOOL CHILDREN

Sara Filipiak

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.87

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 87-92

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych metod pomiaru czterech komponentów pamięci operacyjnej: pętli fonologicznej, notatnika wzrokowo-przestrzennego, bufora epizodycznego oraz centralnego ośrodka wykonawczego u dzieci przedszkolnych. W pierwszej części omówiona zostanie koncepcja modelu pamięci operacyjnej Baddeleya i Hitcha (1974) oraz zrewidowany model pamięci operacyjnej Baddeleya (2000). W drugiej części zaprezentowane zostaną metody pomiaru poszczególnych komponentów pamięci operacyjnej w okresie średniego dzieciństwa. 

pamięć operacyjna, metody pomiaru, wiek przedszkolny