Array
(
  [id] => 400
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.355
  [title] => Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania
  [title_en] => THE RESEARCH MODEL OF READINESS FOR AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE
  [authors] => Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Vera Kosikova
  [abstract] => 

Gotowość do agresywności jest rozumiana jako konstrukcja emocjonalno-poznawcza związana z kontrolą gniewu i sposobem wyrażania emocji oraz zezwoleniem na naruszanie granic interpersonalnych. Autorki proponowanego modelu akcentują konieczność uwzględnienia w badaniach obejmujących młodzież takich czynników, jak: tożsamość, identyfikacja, poczucie własnej wartości, parametry temperamentu, wsparcie społeczne, klimat rodziny i status społeczno ekonomiczny rodziny młodzieży, sytuacja edukacyjna i czas badania. Model przedstawia hierarchię warunków gotowości do agresywności i mediatorów w podejmowaniu roli agresora i ofiary w środowisku szkolnym, z punktu widzenia rozwoju.

[abstract_en] =>

THE RESEARCH MODEL OF READINESS FOR AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE

Readiness for aggressiveness is understood as an emotional-cognitive structure associated with anger control, the way of expressing emotions and allowing violations of interpersonal boundaries. The authors of the proposed model emphasise the need to take into account such factors as: identity, self-esteem, parameters of temperament, social support, family and socio-economic situation, family education and length of education in youth. The model presents the hierarchy of terms and conditions of readiness to aggressiveness and that of mediators in taking up the roles of the aggressor and the victim in a school environment from the point of view of the development.

[keywords] => model badań, gotowość do agresywności, młodzież, zmiany rozwojowe [keywords_en] => research model, readiness for aggressiveness, adolescents, developmental changes [file_path] => /files/articles/2013-19-model-bada-gotowoci-do-agresywnoci-w-okresie-dorastania.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 355-360 )
model-bada-gotowoci-do-agresywnoci-w-okresie-dorastania

Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania

okladka
THE RESEARCH MODEL OF READINESS FOR AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE

Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Vera Kosikova

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.355

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 355-360

Gotowość do agresywności jest rozumiana jako konstrukcja emocjonalno-poznawcza związana z kontrolą gniewu i sposobem wyrażania emocji oraz zezwoleniem na naruszanie granic interpersonalnych. Autorki proponowanego modelu akcentują konieczność uwzględnienia w badaniach obejmujących młodzież takich czynników, jak: tożsamość, identyfikacja, poczucie własnej wartości, parametry temperamentu, wsparcie społeczne, klimat rodziny i status społeczno ekonomiczny rodziny młodzieży, sytuacja edukacyjna i czas badania. Model przedstawia hierarchię warunków gotowości do agresywności i mediatorów w podejmowaniu roli agresora i ofiary w środowisku szkolnym, z punktu widzenia rozwoju.

model badań, gotowość do agresywności, młodzież, zmiany rozwojowe