Array
(
  [id] => 346
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych
  [title_en] => QUALITY OF LIFE AND ITS AXIOLOGICAL DETERMINANTS AMONG SENIOR MANAGERS
  [authors] => Barbara Mróz
  [abstract] => 

Zagadnienie poczucia jakości życia i jego uwarunkowań aksjologicznych jest propozycją zachęcającą do weryfikacji na gruncie psychologii zarządzania. W niniejszej pracy zweryfikowano hipotezy związane z określeniem poziomu poczucia jakości życia u kierowników, a także sprawdzono na ile taka wartość jak „Odpowiedzialność”, stanowi fundament na którym wznosi się hierarchia wartości ludzi kierujących sobą i innymi. Okazało się, że specyfika ludzi pracujących na stanowiskach kierowniczych zasadza się zarówno na ich dobrym poczuciu jakości życia oraz na odrębnej hierarchii wartości. Aktywność zawodowa kierowników sprawia, że odnoszą oni wyraźne korzyści: posiadają satysfakcjonującą pracę a także możliwości rozwoju i samoaktualizacji. Ich hierarchia wartości opiera się na wartościach kompetencyjnych, które mają charakter bardziej indywidualny, niż społeczny i utylitarny jednocześnie. Przeprowadzone badania pozwoliły także odpowiedzieć pozytywnie na pytanie o możliwości aplikacyjne tkwiące w przedstawionej koncepcji poczucia jakości życia na grupie pracowników wyższego szczebla.

[abstract_en] =>

The quality of life issue and its axiological determinants encourages one to verify it using management psychology. This paper verifies hypotheses in determining the level of quality of life among managers and examines the extent to which ‘Responsibility’ underpins the hierarchy of values these managers have as they manage themselves and other. It has turned out that people in managerial positions base their values on both their good sense about life quality and its separate hierarchical values. Managers derive clear benefits from their Professional activity they have a satisfying job as well as opportunities for self-actualization and to develop their career. Their values are competence-based and are more individual in character than social or utilitarian. Research has also enabled us to provide a positive answer to the question about application possibilities underlying the quality of life concept as presented to a group of high-ranking employees.

[keywords] => quality of life, senior managers, axiological determinants, satisfying job [keywords_en] => quality of life, senior managers, axiological determinants, satisfying job [file_path] => /files/articles/2012-18-poczucie-jakoci-ycia-u-kierownikw-i-pracownikw-w-wietle-uwarunkowa-aksjologicznych.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 175-183 )
poczucie-jakoci-ycia-u-kierownikw-i-pracownikw-w-wietle-uwarunkowa-aksjologicznych

Poczucie jakości życia u kierowników i pracowników w świetle uwarunkowań aksjologicznych

okladka
QUALITY OF LIFE AND ITS AXIOLOGICAL DETERMINANTS AMONG SENIOR MANAGERS

Barbara Mróz

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 175-183

Zagadnienie poczucia jakości życia i jego uwarunkowań aksjologicznych jest propozycją zachęcającą do weryfikacji na gruncie psychologii zarządzania. W niniejszej pracy zweryfikowano hipotezy związane z określeniem poziomu poczucia jakości życia u kierowników, a także sprawdzono na ile taka wartość jak „Odpowiedzialność”, stanowi fundament na którym wznosi się hierarchia wartości ludzi kierujących sobą i innymi. Okazało się, że specyfika ludzi pracujących na stanowiskach kierowniczych zasadza się zarówno na ich dobrym poczuciu jakości życia oraz na odrębnej hierarchii wartości. Aktywność zawodowa kierowników sprawia, że odnoszą oni wyraźne korzyści: posiadają satysfakcjonującą pracę a także możliwości rozwoju i samoaktualizacji. Ich hierarchia wartości opiera się na wartościach kompetencyjnych, które mają charakter bardziej indywidualny, niż społeczny i utylitarny jednocześnie. Przeprowadzone badania pozwoliły także odpowiedzieć pozytywnie na pytanie o możliwości aplikacyjne tkwiące w przedstawionej koncepcji poczucia jakości życia na grupie pracowników wyższego szczebla.

quality of life, senior managers, axiological determinants, satisfying job