Array
(
  [id] => 86
  [date] => 2017-09-29
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.299
  [title] => Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  [title_en] => PERCEPTION OF CYBERBULLYING BY UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS
  [authors] => Maria Mondry, Małgorzata Wójcik
  [abstract] => 

Cyberprzemoc wśród nastolatków to poważny problem, głównie ze względu na zwiększającą się liczbę użytkowników Internetu oraz coraz szerszy zakres jego użycia. Zagadnienie cyberprzemoc, najczęściej rozpatrywane jako jeden z rodzajów przemocy szkolnej, jak do tej pory nie doczekało się wnikliwych badań w polskiej rzeczywistości. W artykule prezentujemy pierwszy etap badań partycypacyjnych dotyczących problemu cyberprzemocy z punktu widzenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badania kwestionariuszowe przeprowadzono na próbie 180 uczniów, zadając pytania otwarte, dotyczące problemu cyberprzemocy. W artykule zostaną szczegółowo zaprezentowane trzy tematy główne wyłonione w toku analizy tematycznej: definicja cyberprzemocy, porównanie szkodliwości i konsekwencji przemocy bezpośredniej i cyberprzemocy, zachowania mogące narazić na przemoc w Internecie. 

[abstract_en] =>

Cyberbullying is a serious and growing problem among teenagers mainly because of increasing number of Internet users and its widening span. The issue of cyberbullying, usually considered as an example of school bullying, has not been thoroughly researched in the Polish reality so far. In the article we present the first stage of a participatory study on cyberbullying from the perspective of upper-secondary school students. A questionnaire with open questions on different aspect of cyberbullying was carried on in a group of 180 students. In this article we present details of three main topics selected in the course of subject analysis: definition of cyberbullying, comparison of harmfulness and consequences of bullying and cyberbullying, actions that may expose one to cyberbullying.

[keywords] => Słowa kluczowe: cyberprzemoc, wykluczenie rówieśnicze, przemoc szkolna [keywords_en] => Key words: cyberbullying, peer group exclusion, bullying at school [file_path] => /files/articles/2016-22-postrzeganie-cyberprzemocy-przez-uczniw-szk-ponadgimnazjalnych.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 299-305 )
postrzeganie-cyberprzemocy-przez-uczniw-szk-ponadgimnazjalnych

Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych

okladka
PERCEPTION OF CYBERBULLYING BY UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Maria Mondry, Małgorzata Wójcik

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.299

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 299-305

Cyberprzemoc wśród nastolatków to poważny problem, głównie ze względu na zwiększającą się liczbę użytkowników Internetu oraz coraz szerszy zakres jego użycia. Zagadnienie cyberprzemoc, najczęściej rozpatrywane jako jeden z rodzajów przemocy szkolnej, jak do tej pory nie doczekało się wnikliwych badań w polskiej rzeczywistości. W artykule prezentujemy pierwszy etap badań partycypacyjnych dotyczących problemu cyberprzemocy z punktu widzenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badania kwestionariuszowe przeprowadzono na próbie 180 uczniów, zadając pytania otwarte, dotyczące problemu cyberprzemocy. W artykule zostaną szczegółowo zaprezentowane trzy tematy główne wyłonione w toku analizy tematycznej: definicja cyberprzemocy, porównanie szkodliwości i konsekwencji przemocy bezpośredniej i cyberprzemocy, zachowania mogące narazić na przemoc w Internecie. 

Słowa kluczowe: cyberprzemoc, wykluczenie rówieśnicze, przemoc szkolna