Array
(
  [id] => 367
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii
  [title_en] => A PRACTICAL GUIDE TO USING INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSISIN QUALITATIVE RESEARCH PSYCHOLOGY
  [authors] => Igor Pietkiewicz, Jonathan A. Smith
  [abstract] => 

Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna (IPA) stała się popularnym modelem metodologicznym w psychologii jakościowej. Badania oparte o IPA koncentrują się na tym, jak ludzie nadają znaczenie swoim doświadczeniom życiowym. Stosowanie IPA wiąże się ze szczegółową analizą wypowiedzi uczestników badań. W raportach prezentuje się tematy wyodrębnione w trakcie analizy, którą są opatrzone szczegółowym komentarzem interpretacyjnym badacza i ilustrowane cytatami z wypowiedzi osób badanych. Dzięki temu stosuje się podwójną hermeneutykę, która stanowi sedno IPA. Omawiany model odwołuje się do fenomenologii, hermeneutyki i idiografii. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy teoretyczne IPA i dostarcza wskazówek, jak zaprojektować badanie oparte na tym modelu.

[abstract_en] =>

PSYCHOLOGY

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) has become a popular methodological framework in qualitative psychology. Studies based in IPA focus on examining how individuals make meaning of their life experiences. Doing IPA involves a detailed analysis of personal accounts from participants. This is followed by the presentation of the emergent experiential themes which takes the form of a narrative outline supported by verbatim quotes from participants and detailed interpretation from the researcher. This makes manifest the double hermeneutic which is at the heart of IPA. IPA draws upon phenomenology, hermeneutics, and idiography. This paper presents the theoretical principles behind IPA and offers guidelines for doing a study based on this framework.

[keywords] => metodologia badań jakościowych, interpretacyjna analiza fenomenologiczna, psychologia jakościowa [keywords_en] => qualitative research methodology, interpretative phenomenological analysis, qualitative psychology [file_path] => /files/articles/2012-18-praktyczny-przewodnik-interpretacyjnej-analizy-fenomenologicznej-w-badaniach-jakociowych-w-psychologii.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 361-369 )
praktyczny-przewodnik-interpretacyjnej-analizy-fenomenologicznej-w-badaniach-jakociowych-w-psychologii

Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii

okladka
A PRACTICAL GUIDE TO USING INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSISIN QUALITATIVE RESEARCH PSYCHOLOGY

Igor Pietkiewicz, Jonathan A. Smith

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 361-369

Interpretacyjna Analiza Fenomenologiczna (IPA) stała się popularnym modelem metodologicznym w psychologii jakościowej. Badania oparte o IPA koncentrują się na tym, jak ludzie nadają znaczenie swoim doświadczeniom życiowym. Stosowanie IPA wiąże się ze szczegółową analizą wypowiedzi uczestników badań. W raportach prezentuje się tematy wyodrębnione w trakcie analizy, którą są opatrzone szczegółowym komentarzem interpretacyjnym badacza i ilustrowane cytatami z wypowiedzi osób badanych. Dzięki temu stosuje się podwójną hermeneutykę, która stanowi sedno IPA. Omawiany model odwołuje się do fenomenologii, hermeneutyki i idiografii. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy teoretyczne IPA i dostarcza wskazówek, jak zaprojektować badanie oparte na tym modelu.

metodologia badań jakościowych, interpretacyjna analiza fenomenologiczna, psychologia jakościowa