Array
(
  [id] => 383
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Psychologiczne i moralne uwarunkowania ocen etycznych oraz intencji sprawcy przemocy w relacjach interpersonalnych w organizacjach
  [title_en] => PSYCHOLOGICAL AND MORAL CONDITIONS OF MORAL JUDGMENTS AND INTENTIONS OF PERPETRATOR OF HARM IN PERSONAL RELATIONS IN ORGANIZATION
  [authors] => Agata Chudzicka-Czupała
  [abstract] => 

Autorka artykułu prezentuje wyniki badań, przeprowadzonych wśród 326 pracowników polskich organizacji, poświęconych czynnikom warunkującym zachowania nieetyczne w miejscu pracy. Badania koncentrują się na uwarunkowaniach sądów etycznych oraz formułowanych intencjach, prowadzących do uznania sytuacji za problem natury etycznej oraz do określonych zachowań etycznych w kontaktach interpersonalnych w miejscu pracy. Analiza prezentowanych w artykule wyników dotyczy ocen dokonywanych przez osobę patrzącą na sytuację etyczną z perspektywy sprawcy przemocy. Zmienne, na jakich koncentruje się analiza to filozofia moralna osoby (przekonania moralne) i wybrane cechy osobowości (makiawelizm i empatia). W badaniu uwzględniono także wpływ czynników, o których mowa w modelu uwarunkowań decyzji etycznych Jonesa (1991): oceny dotkliwości emocjonalnych konsekwencji ponoszonych przez ofiarę, znajomości sytuacji ofiary i sprawcy oraz oceny społecznego przyzwolenia na dane zachowanie.

[abstract_en] =>

The study investigates the role of the moral intensity of an ethical issue dimensions, of an individual ethical ideology and of some personal features like Machiavellianism and empathy as predictors of ethical decision making and behaviour intentions in interpersonal relations at work. Ethical decision making and behaviour intentions were examined from the point of view of perpetrator of unethical behaviour. Dimensions of moral intensity were distinguished on the basis of Jones’ issue-contingent model of ethical decision making in organizations. These dimensions are as follows: the perceived magnitude of emotional consequences for the victim, proximity and the social consensus. Ethical ideology dimensions examined: moral relativism, moral idealism, Machiavellianism, narcissism/egoism, the Golden Rule, utilitarianism, cost/benefit analysis and altruism. The study was conducted in Poland. The sample consisted of 326 workers of different type of organizations. Results of the research demonstrate that some dimensions of moral intensity, Machiavellianism, empathetic personality traits and ethical philosophy of individual are significant predictors of moral judgments and behaviour intentions. The research offers implications for the practice of moral awareness in organizations.

[keywords] => moralna intensywność, przekonania moralne, makiawelizm, empatia [keywords_en] => moral intensity, individual moral philosophy, Machiavellianism, empathy [file_path] => /files/articles/2013-19-psychologiczne-i-moralne-uwarunkowania-ocen-etycznych-oraz-intencji-sprawcy-przemocy-w-relacjach-interpersonalnych-w-organizacjach.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 135-147 )
psychologiczne-i-moralne-uwarunkowania-ocen-etycznych-oraz-intencji-sprawcy-przemocy-w-relacjach-interpersonalnych-w-organizacjach

Psychologiczne i moralne uwarunkowania ocen etycznych oraz intencji sprawcy przemocy w relacjach interpersonalnych w organizacjach

okladka
PSYCHOLOGICAL AND MORAL CONDITIONS OF MORAL JUDGMENTS AND INTENTIONS OF PERPETRATOR OF HARM IN PERSONAL RELATIONS IN ORGANIZATION

Agata Chudzicka-Czupała

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 135-147

Autorka artykułu prezentuje wyniki badań, przeprowadzonych wśród 326 pracowników polskich organizacji, poświęconych czynnikom warunkującym zachowania nieetyczne w miejscu pracy. Badania koncentrują się na uwarunkowaniach sądów etycznych oraz formułowanych intencjach, prowadzących do uznania sytuacji za problem natury etycznej oraz do określonych zachowań etycznych w kontaktach interpersonalnych w miejscu pracy. Analiza prezentowanych w artykule wyników dotyczy ocen dokonywanych przez osobę patrzącą na sytuację etyczną z perspektywy sprawcy przemocy. Zmienne, na jakich koncentruje się analiza to filozofia moralna osoby (przekonania moralne) i wybrane cechy osobowości (makiawelizm i empatia). W badaniu uwzględniono także wpływ czynników, o których mowa w modelu uwarunkowań decyzji etycznych Jonesa (1991): oceny dotkliwości emocjonalnych konsekwencji ponoszonych przez ofiarę, znajomości sytuacji ofiary i sprawcy oraz oceny społecznego przyzwolenia na dane zachowanie.

moralna intensywność, przekonania moralne, makiawelizm, empatia