Array
(
  [id] => 377
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Style aktualizacji siebie u studentówo różnym poziomie osiągnięć artystycznych
  [title_en] => STYLES OF SELF-ACTUALIZATION AMONG STUDENTS PRESENTING VARIOUS LEVELSOF ARTISTIC ACHIEVEMENTS
  [authors] => Urszula Gembara
  [abstract] => 

Osiągnięcia artystyczne stanowią najpełniejszy wyraz realizacji uzdolnień plastycznych. W artykule prezentuję różnice w stylach aktualizacji siebie u osób o wysokim i niskim poziomie osiągnięć artystycznych. Wspomniane style aktualizacji siebie opierają się na koncepcji synergii – współbrzmienia z otoczeniem. Grupę badawczą stanowią studenci starszych lat Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Biorąc pod uwagę zadania życiowe związane z okresem rozwojowym osób z grupy badawczej, skupiłam się jedynie na tych osiągnięciach, które wynikają z inicjatywy własnej respondentów (to znaczy bazują na ich motywacji wewnętrznej) a nie z realizacji programu studiów.

[abstract_en] =>

Artistic achievements constitute the fullest expression of artistic talents realization. The author of the article presents differences between styles of self-actualization among people with high and low levels of artistic achievements. The styles mentioned above are based on the conception of synergy – consonance with surrounding. The group of people who were researched consisted of the students at their last years of Fine Arts Education. Being aware of life tasks connected with the developmental period of the researched students the author concentrated only on such achievements which are based on the personal initiative of the respondents (it means which base on their own motivation) not on the necessity of studies program realization.

[keywords] => styles of self-actualization, talents, achievements [keywords_en] => styles of self-actualization, talents, achievements [file_path] => /files/articles/2013-19-style-aktualizacji-siebie-u-studentwo-rnym-poziomie-osigni-artystycznych.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1 [strony] => 81-86 )
style-aktualizacji-siebie-u-studentwo-rnym-poziomie-osigni-artystycznych

Style aktualizacji siebie u studentówo różnym poziomie osiągnięć artystycznych

okladka
STYLES OF SELF-ACTUALIZATION AMONG STUDENTS PRESENTING VARIOUS LEVELSOF ARTISTIC ACHIEVEMENTS

Urszula Gembara

DOI:

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 1
Strony: 81-86

Osiągnięcia artystyczne stanowią najpełniejszy wyraz realizacji uzdolnień plastycznych. W artykule prezentuję różnice w stylach aktualizacji siebie u osób o wysokim i niskim poziomie osiągnięć artystycznych. Wspomniane style aktualizacji siebie opierają się na koncepcji synergii – współbrzmienia z otoczeniem. Grupę badawczą stanowią studenci starszych lat Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Biorąc pod uwagę zadania życiowe związane z okresem rozwojowym osób z grupy badawczej, skupiłam się jedynie na tych osiągnięciach, które wynikają z inicjatywy własnej respondentów (to znaczy bazują na ich motywacji wewnętrznej) a nie z realizacji programu studiów.

styles of self-actualization, talents, achievements