Array
(
  [id] => 69
  [date] => 2017-09-27
  [doi] => 10.14691/CPPJ.22.2.167
  [title] => Tadeusza Tomaszewskiego pojęcie sytuacji człowieka aktywnego. Opis czy wyjaśnianie?
  [title_en] => TADEUSZ TOMASZEWSKI’S CONCEPT OF SITUATION IN HIS THEORY OF ACTION. DESCRIPTIVE OR EXPLANATORY MEANING
  [authors] => Zofia Ratajczak
  [abstract] => 

Artykuł omawia główne etapy i momenty zwrotne w rozwoju myśli T. Tomaszewskiego na temat regulacji zachowania się człowieka aktywnego. Ewolucja tych poglądów polega na poszerzaniu pola analizy. Pierwotnie pojęcie sytuacji było utożsamiane z warunkami obiektywnymi aktywności człowieka, następnie z zadaniami, które ma on do wykonania, by wreszcie przejść do rozumienia sytuacji jako systemu elementów, w których człowiek jako podmiot jest elementem wyróżnionym. Pojęcie to ma znaczenie zarówno opisowe jak i teoretyczne, jednak stopniowo stawało się ono pojęciem wyjaśniającym złożone procesy regulacji zachowania się człowieka w otoczeniu.

 

[abstract_en] =>

The article describes the evolution of situational approach to analysis of human activity in the environment. Initially, a situation was defined as objective conditions of activity, then it was meant as a task for realization, and finally as the system of elements in which human being is the subject of this system, playing a distinctive role in the process of behavior regulation. Therefore, this concept plays a dual role: both descriptive as well as explanatory, gradually becoming more theoretical. 

[keywords] => aktywność człowieka, sytuacja, warunki obiektywne, zadania, system elementów [keywords_en] => human activity, situation, objective conditions, tasks, system of elements [file_path] => /files/articles/2017-23-tadeusza-tomaszewskiego-pojcie-sytuacji-czowieka-aktywnego.-opis-czy-wyjanianie.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2 [strony] => 167-172 )
tadeusza-tomaszewskiego-pojcie-sytuacji-czowieka-aktywnego.-opis-czy-wyjanianie

Tadeusza Tomaszewskiego pojęcie sytuacji człowieka aktywnego. Opis czy wyjaśnianie?

okladka
TADEUSZ TOMASZEWSKI’S CONCEPT OF SITUATION IN HIS THEORY OF ACTION. DESCRIPTIVE OR EXPLANATORY MEANING

Zofia Ratajczak

DOI:10.14691/CPPJ.22.2.167

Rocznik: 2016 Tom: 22 Numer: 2
Strony: 167-172

Artykuł omawia główne etapy i momenty zwrotne w rozwoju myśli T. Tomaszewskiego na temat regulacji zachowania się człowieka aktywnego. Ewolucja tych poglądów polega na poszerzaniu pola analizy. Pierwotnie pojęcie sytuacji było utożsamiane z warunkami obiektywnymi aktywności człowieka, następnie z zadaniami, które ma on do wykonania, by wreszcie przejść do rozumienia sytuacji jako systemu elementów, w których człowiek jako podmiot jest elementem wyróżnionym. Pojęcie to ma znaczenie zarówno opisowe jak i teoretyczne, jednak stopniowo stawało się ono pojęciem wyjaśniającym złożone procesy regulacji zachowania się człowieka w otoczeniu.

 

aktywność człowieka, sytuacja, warunki obiektywne, zadania, system elementów