Array
(
  [id] => 410
  [date] => 2019-03-13
  [doi] => 10.14691/CPPJ.20.1.73
  [title] => Teorie naukowe, metodologia badań empirycznych, metodologia humanistyki
  [title_en] => SCIENTIFIC THEORIES, THE METHODOLOGY OF EMPIRICAL RESEARCHES AND THE METHODOLOGY OF THE HUMANITIES
  [authors] => Jerzy Bobryk
  [abstract] => 

Autor tekstu rozpoczyna swoje rozważania od stwierdzenia, że istotną funkcją teorii naukowej jest jej udział w naukowym postępie. Udział w takim rozwoju nauki wymaga nie tylko wyrafinowanych programów badań empirycznych ale też istnienia rozbudowanych i potwierdzanych empirycznie wielu teorii. Poza tym trzeba tu dodać, że metodologia naukowych programów badawczych, zgodnie ze słowami Imre Lakatosa, zakłada wysoki stopień autonomii teorii naukowych.

[abstract_en] =>

The author argues that the crucial function of scientific theory is to participate in scientific development. Participation in such progress requires not only sophisticated empirical research programmes, but also complicated and corroborated theories. Moreover, the methodology of empirical researches assumes, according to Imre Lakatos, “high degree of autonomy of theoretical science”.

[keywords] => metodologia, historia nauki, nauki humanistyczne, nauki społeczne, rozwój naukowy, naukowe teorie [keywords_en] => the methodology, history of science, humanistic and social sciences, the scientific development, scientific theories [file_path] => /files/articles/2014-20-teorie-naukowe_-metodologia-bada-empirycznych_-metodologia-humanistyki.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1 [strony] => 73-78 )
teorie-naukowe_-metodologia-bada-empirycznych_-metodologia-humanistyki

Teorie naukowe, metodologia badań empirycznych, metodologia humanistyki

okladka
SCIENTIFIC THEORIES, THE METHODOLOGY OF EMPIRICAL RESEARCHES AND THE METHODOLOGY OF THE HUMANITIES

Jerzy Bobryk

DOI:10.14691/CPPJ.20.1.73

Rocznik: 2014 Tom: 20 Numer: 1
Strony: 73-78

Autor tekstu rozpoczyna swoje rozważania od stwierdzenia, że istotną funkcją teorii naukowej jest jej udział w naukowym postępie. Udział w takim rozwoju nauki wymaga nie tylko wyrafinowanych programów badań empirycznych ale też istnienia rozbudowanych i potwierdzanych empirycznie wielu teorii. Poza tym trzeba tu dodać, że metodologia naukowych programów badawczych, zgodnie ze słowami Imre Lakatosa, zakłada wysoki stopień autonomii teorii naukowych.

metodologia, historia nauki, nauki humanistyczne, nauki społeczne, rozwój naukowy, naukowe teorie