Array
(
  [id] => 71
  [date] => 2017-09-28
  [doi] => 10.14691/CPPJ.23.1.21
  [title] => Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku
  [title_en] => IMPLICIT POLITICAL ATTITUDES IN CRISIS SITUATIONS: THE CASE OF 2010 PRESIDENTIAL ELECTION
  [authors] => Norbert Maliszewski, Hubert Suszek, Ziyad Abdulgadir, Łukasz Wojciechowski
  [abstract] => 

Celem badania było sprawdzenie relacji pomiędzy intencją głosowania na danego polityka a postawami utajonymi wobec niego w specyficznej sytuacji, która powstała podczas kampanii prezydenckiej po tragedii smoleńskiej w 2010 roku. W badaniu 1 wzięło udział 1594 Internautów, którzy deklarowali, na kogo głosują w wyborach, a potem badane były ich postawy utajone za pomocą Testu Utajonych Skojarzeń (IAT). Niemal wszyscy sympatycy Bronisława Komorowskiego preferowali go na utajonym poziomie. Natomiast tylko 2/3 wyborców Jarosława Kaczyńskiego, którzy deklarowali chęć głosowania na niego, miała pozytywne utajone postawy wobec lidera PiS, a 1/3 faworyzowała jego oponenta. Badanie 2 było realizowane także w trakcie kampanii prezydenckiej, ale w lepiej kontrolowanych warunkach laboratoryjnych na 170 uczestnikach. Uzyskano ten sam wzorzec rezultatów, jak w badaniu 1. Ponadto, sprawdzono, że głosowanie w wyborach było związane z jawną intencją wyboru danego kandydata, a nie z postawami utajonymi. W badaniu 3, które było realizowane rok po kampanii na grupie 390 Internautów, powtórzył się ten sam rezultat niespójności intencji głosowania na Jarosława Kaczyńskiego i utajonych postaw wobec niego. Ponadto, połowie badanych przypominano o tragedii smoleńskiej. To dla tych osób uzyskano bardziej niespójne postawy utajone z jawnymi deklaracjami. Sytuacja tragedii smoleńskiej sprzyjała zmianie jawnej intencji głosowania na Jarosława Kaczyńskiego, ale nie zmianie utajonych postaw wobec niego. Ta zależność była podstawą dyskusji na temat uwarunkowań działania postaw utajonych. 

[abstract_en] =>

The aim of this research was to investigate the relationship between intention of voting for politicians and implicit attitudes toward them in a crisis situation which occurred in 2010 presidential election after the Smolensk tragedy. 1594 Internet users who participated in Study 1 first declared who they intended to vote for, then their attitudes were measured by Implicit Association Test (IAT). Almost all supporters of Bronisław Komorowski had positive implicit attitudes towards him. For Jarosław Kaczyński results were different, because only 2/3 of his supporters preferred him on implicit level, while 1/3 favorited his opponent. Study 2 was also conducted during 2010 presidential election, but rather than on the Internet, it was carried out in more controlled conditions in the lab. The results obtained from 170 participants (almost fully) replicated those of Study 1. Moreover, after the election, the same participants were asked who they voted for. Their voting decisions were related to explicit intentions, but not implicit attitudes. Study 3 was carried out with 390 Internet users one year after the presidential election. Results revealed the same pattern as in previous studies. Additionally, visual prompts of Smolensk tragedy were introduced as an independent variable. Half of the participants were presented pictures of Smolensk tragedy, while the other half were not. Those exposed to pictures revealed greater incongruence between implicit attitudes towards Jarosław Kaczyński and an intention to vote for him. A crisis situation could change explicit intention to vote for the leader of PiS, but not implicit attitudes towards him. This relationship motivated the discussion on situational conditions affect the role of implicit attitudes in behavior. 

[keywords] => utajone postawy polityczne, sytuacja kryzysowa, wybory prezydenckie, głosowanie w wyborach [keywords_en] => Implicit political attitudes, crisis situation, presidential election, voting decisions [file_path] => /files/articles/2017-23-utajone-postawy-polityczne-w-sytuacji-kryzysowej-na-przykadzie-wyborw-prezydenckich-w-2010-roku.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1 [strony] => 21-33 )
utajone-postawy-polityczne-w-sytuacji-kryzysowej-na-przykadzie-wyborw-prezydenckich-w-2010-roku

Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku

okladka
IMPLICIT POLITICAL ATTITUDES IN CRISIS SITUATIONS: THE CASE OF 2010 PRESIDENTIAL ELECTION

Norbert Maliszewski, Hubert Suszek, Ziyad Abdulgadir, Łukasz Wojciechowski

DOI:10.14691/CPPJ.23.1.21

Rocznik: 2017 Tom: 23 Numer: 1
Strony: 21-33

Celem badania było sprawdzenie relacji pomiędzy intencją głosowania na danego polityka a postawami utajonymi wobec niego w specyficznej sytuacji, która powstała podczas kampanii prezydenckiej po tragedii smoleńskiej w 2010 roku. W badaniu 1 wzięło udział 1594 Internautów, którzy deklarowali, na kogo głosują w wyborach, a potem badane były ich postawy utajone za pomocą Testu Utajonych Skojarzeń (IAT). Niemal wszyscy sympatycy Bronisława Komorowskiego preferowali go na utajonym poziomie. Natomiast tylko 2/3 wyborców Jarosława Kaczyńskiego, którzy deklarowali chęć głosowania na niego, miała pozytywne utajone postawy wobec lidera PiS, a 1/3 faworyzowała jego oponenta. Badanie 2 było realizowane także w trakcie kampanii prezydenckiej, ale w lepiej kontrolowanych warunkach laboratoryjnych na 170 uczestnikach. Uzyskano ten sam wzorzec rezultatów, jak w badaniu 1. Ponadto, sprawdzono, że głosowanie w wyborach było związane z jawną intencją wyboru danego kandydata, a nie z postawami utajonymi. W badaniu 3, które było realizowane rok po kampanii na grupie 390 Internautów, powtórzył się ten sam rezultat niespójności intencji głosowania na Jarosława Kaczyńskiego i utajonych postaw wobec niego. Ponadto, połowie badanych przypominano o tragedii smoleńskiej. To dla tych osób uzyskano bardziej niespójne postawy utajone z jawnymi deklaracjami. Sytuacja tragedii smoleńskiej sprzyjała zmianie jawnej intencji głosowania na Jarosława Kaczyńskiego, ale nie zmianie utajonych postaw wobec niego. Ta zależność była podstawą dyskusji na temat uwarunkowań działania postaw utajonych. 

utajone postawy polityczne, sytuacja kryzysowa, wybory prezydenckie, głosowanie w wyborach