Array
(
  [id] => 389
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.215
  [title] => Zachowania wiążące a poczucie bliskości i komfortu z rozmowy z osobą nieznajomą tej samej i przeciwnej płci
  [title_en] => BONDING BEHAVIORS AND THE FEELING OF CLOSENESS AND COMFORT ARISING FROM A CONVERSATION WITH A STRANGER OF THE SAME OR OPPOSITE SEX
  [authors] => Alicja Kuczyńska, Aleksandra Piechaczek, Anna Paluszak
  [abstract] => 

Satysfakcjonujące bliskie związki decydują o wysokiej jakości życia tworzących je osób. Ich powstawaniu i utrzymaniu sprzyjają zachowania wiążące. Ponieważ zachowania te są prezentowane również w kontaktach z osobami nieznajomymi, postanowiono sprawdzić jaką rolę odgrywają one w kształtowaniu poczucia bliskości i komfortu z rozmowy z osobą tej samej i przeciwnej płci. W tym celu przeprowadzono quasi eksperymentalne badania, w których wzięło udział 192 osoby. Ich zadaniem było odbycie rozmowy z nieznajomym rówieśnikiem oraz ocena poczucia bliskości i komfortu z odbytej rozmowy za pomocą Skali Stosunku do Rozmówcy oraz Kwestionariusza Poczucia Komfortu z Rozmowy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały niezbyt dużą, ale istotną i zróżnicowaną rolę zachowań wiążących zarówno dla poczucia bliskości jak i komfortu. O ich znaczeniu decydowała w znacznej mierze płeć rozmówców oraz uznawane normy społeczne odpowiadające za odbiór poszczególnych grup zachowań wiążących

[abstract_en] =>

Close and satisfying relationships often decide about the high quality of their life. Bonding behaviors help to create and hold such relations. Since such kind of behaviors is also present in contacts with strangers, we decided to check what role they play in the forming of the feeling of closeness and comfort as an effect of a conversation with a person of the same or opposite sex. For that purpose quasi experimental examinations involving 192 persons were conducted. The participants’ task was to have a conversation with a peer stranger and to evaluate the feeling of closeness and comfort from the carried out conversation with the Scale of the Attitude to the Interviewed Person and the Questionnaire of Feeling Comfort from the Conversation. The findings of these examinations showed a not very impressive, but statistically significant and diversified role of bonding behaviors both for the feeling the closeness and comfort.

[keywords] => zachowania wiążące, poczucie bliskości , poczucie komfortu z rozmowy [keywords_en] => bonding behaviors, feeling of closeness, feeling of comfort from conversation [file_path] => /files/articles/2013-19-zachowania-wice-a-poczucie-bliskoci-i-komfortu-z-rozmowy-z-osob-nieznajom-tej-samej-i-przeciwnej-pci.pdf [okladka] => psychologia_spoleczna.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 215-226 )
zachowania-wice-a-poczucie-bliskoci-i-komfortu-z-rozmowy-z-osob-nieznajom-tej-samej-i-przeciwnej-pci

Zachowania wiążące a poczucie bliskości i komfortu z rozmowy z osobą nieznajomą tej samej i przeciwnej płci

okladka
BONDING BEHAVIORS AND THE FEELING OF CLOSENESS AND COMFORT ARISING FROM A CONVERSATION WITH A STRANGER OF THE SAME OR OPPOSITE SEX

Alicja Kuczyńska, Aleksandra Piechaczek, Anna Paluszak

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.215

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 215-226

Satysfakcjonujące bliskie związki decydują o wysokiej jakości życia tworzących je osób. Ich powstawaniu i utrzymaniu sprzyjają zachowania wiążące. Ponieważ zachowania te są prezentowane również w kontaktach z osobami nieznajomymi, postanowiono sprawdzić jaką rolę odgrywają one w kształtowaniu poczucia bliskości i komfortu z rozmowy z osobą tej samej i przeciwnej płci. W tym celu przeprowadzono quasi eksperymentalne badania, w których wzięło udział 192 osoby. Ich zadaniem było odbycie rozmowy z nieznajomym rówieśnikiem oraz ocena poczucia bliskości i komfortu z odbytej rozmowy za pomocą Skali Stosunku do Rozmówcy oraz Kwestionariusza Poczucia Komfortu z Rozmowy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały niezbyt dużą, ale istotną i zróżnicowaną rolę zachowań wiążących zarówno dla poczucia bliskości jak i komfortu. O ich znaczeniu decydowała w znacznej mierze płeć rozmówców oraz uznawane normy społeczne odpowiadające za odbiór poszczególnych grup zachowań wiążących

zachowania wiążące, poczucie bliskości , poczucie komfortu z rozmowy