Array
(
  [id] => 395
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.281
  [title] => Zaufanie do siebie w procesie konsolidacji statusu dorosłości. Struktura psychometryczna Skali Samoskuteczności w Karierze (SSK)
  [title_en] => SELF-CONFIDENCE IN THE PROCESS OF ADULTHOOD STATUS CONSOLIDATION. INITIAL PSYCHOMETRIC VALIDATION OF THE ”CAREER SELF-EFFICACY SCALE”
  [authors] => Augustyn Bańka
  [abstract] => 

W artykule przedstawiono rozwój i wstępną psychometryczną walidację Skali Samoskuteczności w Karierze. Wstępna pula 30. pozycyjnej skali SSK była testowana na próbie (N=266) studentów kończących studia. Osoby badane były proszone o wyrażenie na 7. stopniowej skali typu Likerta swoich przekonań odnośnie do swoich słabych i mocnych stron w kwestii swojego przygotowania wejścia na pole kariery zawodowej. Na podstawie eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA) ustalona została ostateczna wersja 19. pozycyjnej skali SSK. W badaniu z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych (SEM) dokonano konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na pięciu modelach. Rezultaty badań wskazały, że 5 testowanych modeli skali SSK osiągnęło zadawalające wskaźniki dopasowania, ale najlepsze parametry uzyskał model z 5. czynnikami. W badaniu 3. zrealizowanym na niezależnej grupie studentów opuszczających uniwersytet (N=159), zbadano trafność dyskryminacyjną skali, jej wewnętrzną rzetelność oraz rzetelność zbieżną. W sumie, wyniki badań wstępnie dowiodły potencjalnej przydatności skali SSK w dziedzinie diagnozowania procesu inicjowania kariery zawodowej.

[abstract_en] =>

This study reports the development and initial validation of the Career Self-Efficacy Scale (CSES). The initial 30-item version of the CSES was tested on the sample o students (N=366) living universities. Subject were asked to evaluate on 7. Point Likert type scale theirs beliefs concerning to the strengths an weakens of the preparedness to enter the vocational career field. On the basis of the EFA was established final version of 19-item CSES. In the second study was conducted CFA using SEM modelling. The results show satisfactory goodness of fit of all 5 tested models of CSES, but the best parameters characterise the model with five factors. The third study realised in the sample of living university students (N=195) verified evidence in favour of factor discriminant validity, internal consistency and convergent validity. In summary, the findings provide initial support of the use of the Career Self-Efficacy Scale in the domain of initialising vocational career.

[keywords] => zaufanie do siebie, skuteczność własna, konsolidacja tożsamości, przejście na rynek pracy [keywords_en] => self-confidence, self-efficacy, career entry, career decision, identity consolidation [file_path] => /files/articles/2013-19-zaufanie-do-siebie-w-procesie-konsolidacji-statusu-dorosoci.-struktura-psychometryczna-skali-samoskutecznoci-w-karierze-ssk.pdf [okladka] => psychologia_rozwojowa.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 281-301 )
zaufanie-do-siebie-w-procesie-konsolidacji-statusu-dorosoci.-struktura-psychometryczna-skali-samoskutecznoci-w-karierze-ssk

Zaufanie do siebie w procesie konsolidacji statusu dorosłości. Struktura psychometryczna Skali Samoskuteczności w Karierze (SSK)

okladka
SELF-CONFIDENCE IN THE PROCESS OF ADULTHOOD STATUS CONSOLIDATION. INITIAL PSYCHOMETRIC VALIDATION OF THE ”CAREER SELF-EFFICACY SCALE”

Augustyn Bańka

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.281

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 281-301

W artykule przedstawiono rozwój i wstępną psychometryczną walidację Skali Samoskuteczności w Karierze. Wstępna pula 30. pozycyjnej skali SSK była testowana na próbie (N=266) studentów kończących studia. Osoby badane były proszone o wyrażenie na 7. stopniowej skali typu Likerta swoich przekonań odnośnie do swoich słabych i mocnych stron w kwestii swojego przygotowania wejścia na pole kariery zawodowej. Na podstawie eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA) ustalona została ostateczna wersja 19. pozycyjnej skali SSK. W badaniu z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych (SEM) dokonano konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na pięciu modelach. Rezultaty badań wskazały, że 5 testowanych modeli skali SSK osiągnęło zadawalające wskaźniki dopasowania, ale najlepsze parametry uzyskał model z 5. czynnikami. W badaniu 3. zrealizowanym na niezależnej grupie studentów opuszczających uniwersytet (N=159), zbadano trafność dyskryminacyjną skali, jej wewnętrzną rzetelność oraz rzetelność zbieżną. W sumie, wyniki badań wstępnie dowiodły potencjalnej przydatności skali SSK w dziedzinie diagnozowania procesu inicjowania kariery zawodowej.

zaufanie do siebie, skuteczność własna, konsolidacja tożsamości, przejście na rynek pracy