Array
(
  [id] => 349
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 
  [title] => Zróżnicowanie struktury wartości realizowanych w pracy wśród pracowników zawodów z misją społeczną
  [title_en] => DIFFERENTIATION OF THE VALUE STRUCTURE AMONG WORKERS IN OCCUPATIONS WITH A SOCIAL MISSION
  [authors] => Agnieszka Czerw, Anna Borkowska
  [abstract] => 

Artykuł dotyczy obszaru wartości wyznawanych i deklarowanych w pracy zawodowej osób pracujących w zawodach z misją społeczną. W tekście zaprezentowano własne ujęcie wartości jako zasadniczych motywatorów do pracy oraz poczucia misji społecznej odczuwanej w kontekście wykonywanego zawodu. W pracy przedstawiono badania przeprowadzone na grupie osób (N=364) pracujących w zawodach z misją społeczną (nauczyciele, policjanci, służba zdrowia). W badaniach wykorzystano metody diagnozujące profil wartości oraz poczucie misji a także poczucie satysfakcji z pracy. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że wśród pracowników zawodów z misją społeczną można zaobserwować specyficzne grupy, charakteryzujące się odmiennymi profilami wartości. Szczególna struktura wartości i motywów w pracy ma związek z odczuwaną przez badanych misją społeczną oraz satysfakcją z pracy. 

[abstract_en] =>

This article applies to the area of values declared among a group of people working in occupations with a social mission. The text presents author’s own approach to values as essential motivators to work and a sense of social mission in the context of their profession. The paper presents a study on a group of individuals (N=364) working in occupations with a social mission (teachers, police, health). The study used methods of diagnosing the profile of values and sense of mission and sense of job satisfaction. Analysis of the obtained results allowed to conclude that the differences among workers of specific groups of social mission professions can be observed. These groups or types are characterized by different profiles of values. The particular structure of values and motives at work is associated with the social mission felt by the respondents and their satisfaction of work.

[keywords] => values, social mission, job satisfaction [keywords_en] => values, social mission, job satisfaction [file_path] => /files/articles/2012-18-zrnicowanie-struktury-wartoci-realizowanych-w-pracy-wrd-pracownikw-zawodw-z-misj-spoeczn.pdf [okladka] => psychologia_pracy_i_organizacji.jpg [rocznik] => Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2 [strony] => 203-209 )
zrnicowanie-struktury-wartoci-realizowanych-w-pracy-wrd-pracownikw-zawodw-z-misj-spoeczn

Zróżnicowanie struktury wartości realizowanych w pracy wśród pracowników zawodów z misją społeczną

okladka
DIFFERENTIATION OF THE VALUE STRUCTURE AMONG WORKERS IN OCCUPATIONS WITH A SOCIAL MISSION

Agnieszka Czerw, Anna Borkowska

DOI:

Rocznik: 2012 Tom: 18 Numer: 2
Strony: 203-209

Artykuł dotyczy obszaru wartości wyznawanych i deklarowanych w pracy zawodowej osób pracujących w zawodach z misją społeczną. W tekście zaprezentowano własne ujęcie wartości jako zasadniczych motywatorów do pracy oraz poczucia misji społecznej odczuwanej w kontekście wykonywanego zawodu. W pracy przedstawiono badania przeprowadzone na grupie osób (N=364) pracujących w zawodach z misją społeczną (nauczyciele, policjanci, służba zdrowia). W badaniach wykorzystano metody diagnozujące profil wartości oraz poczucie misji a także poczucie satysfakcji z pracy. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że wśród pracowników zawodów z misją społeczną można zaobserwować specyficzne grupy, charakteryzujące się odmiennymi profilami wartości. Szczególna struktura wartości i motywów w pracy ma związek z odczuwaną przez badanych misją społeczną oraz satysfakcją z pracy. 

values, social mission, job satisfaction