Array
(
  [id] => 388
  [date] => 2019-03-12
  [doi] => 10.14691/CPPJ.19.2.205
  [title] => Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie
  [title_en] => THE CONNECTION BETWEEN EMOTIONS WITH PROBLEM-SOLVING INVOLVING LOGICAL THINKING
  [authors] => Tomasz Wirga
  [abstract] => 

Artykuł pokazuje związek między wybranymi emocjami a skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie. Artykuły Isen (1999;2005), Isen i Patrick (1983), Isen i Geva (1987) sugerowały, że emocje pozytywne zwiększają możliwości poznawcze człowieka, jednak niektóre publikacje np. Bless i inni (1996) pokazują zależność wręcz przeciwną. Otrzymane w tym badaniu wyniki ujawniają, że wnioski opisane przez Isan oraz Bless nie muszą być sprzeczne, jeżeli przy opisie otrzymanych związków uwzględniać się będzie nie tylko znak, ale również siłę i treść emocji. 

[abstract_en] =>

The article shows the connection between emotions and the effectiveness of selected problem-solving involving logical thinking. Isen’s articles (1999, 2005), Isen and Patrick’s (1983), Isen and Geva’s (1987) suggest that positive emotions increase human cognitive abilities, but some publications, e.g. Bless et al (1996) show the opposite. The results obtained in this study reveal that the conclusions described by Bless and Isen do not need to be contradictory if only the description of the results take not only the valence (positive/negative), but also the strength and the content of emotions.

[keywords] => emocje, skuteczność rozwiązywania zadań, logiczne myślenie [keywords_en] => emotions, effectiveness of selected problem solving, logical thinking [file_path] => /files/articles/2013-19-zwizek-wybranych-emocji-ze-skutecznoci-rozwizywania-zada-wykorzystujcych-logiczne-mylenie.pdf [okladka] => psychologia_teoretyczna_ogolna_i_metodologia.jpg [rocznik] => Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2 [strony] => 205-213 )
zwizek-wybranych-emocji-ze-skutecznoci-rozwizywania-zada-wykorzystujcych-logiczne-mylenie

Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie

okladka
THE CONNECTION BETWEEN EMOTIONS WITH PROBLEM-SOLVING INVOLVING LOGICAL THINKING

Tomasz Wirga

DOI:10.14691/CPPJ.19.2.205

Rocznik: 2013 Tom: 19 Numer: 2
Strony: 205-213

Artykuł pokazuje związek między wybranymi emocjami a skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie. Artykuły Isen (1999;2005), Isen i Patrick (1983), Isen i Geva (1987) sugerowały, że emocje pozytywne zwiększają możliwości poznawcze człowieka, jednak niektóre publikacje np. Bless i inni (1996) pokazują zależność wręcz przeciwną. Otrzymane w tym badaniu wyniki ujawniają, że wnioski opisane przez Isan oraz Bless nie muszą być sprzeczne, jeżeli przy opisie otrzymanych związków uwzględniać się będzie nie tylko znak, ale również siłę i treść emocji. 

emocje, skuteczność rozwiązywania zadań, logiczne myślenie